Keskkonnainspektsioon registreeris esimeses kvartalis 765 rikkumist

Keskkonnainspektsioon registreeris tänavu esimeses kvartalis 765 keskkonnaalast rikkumist, mille eest määras trahve 576 isikule kogusummas 1,1 miljonit krooni.

Lisaks tehti 34 isikule suuline hoiatus ning 33 isikule määrati 6 610 krooni eest hoiatustrahve.

Üle poole rikkumistest ehk 438 juhtumit on seotud kalapüügivaldkonnaga, mis on läbi aastate olnud üheks suurema rikkumiste arvuga valdkonnaks. Tõenäoliselt suurendas sel aastal püügirikkumiste arvu ka pikalt kestnud jääaluse püügi periood.

Arvukamalt tuvastati rikkumisi veel ranna- ja kaldakaitses, samuti jäätmevaldkonnas ja veekaitses, kus registreeriti vastavalt 87, 57 ja 52 rikkumist. Metsaõigusrikkumisi fikseeriti 48 ja jahiseaduse rikkumisi 33 korral.

Ülejäänud 17 rikkumist jaotuvad mitme valdkonna vahel, milleks on maapõuekaitse, välisõhu ja osoonikihi kaitse, kemikaalide käitlusnõuded, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise nõuded ning pakendialased nõuded.

Maakondade lõikes registreeriti enim rikkumisi Harju-, Pärnu- ja Tartumaal, vastavalt 164, 139 ja 129 rikkumist. Kõigis kolmes maakonnas langeb suur osa rikkumistest kalapüügi arvele.

2008. aasta sama perioodiga võrreldes suurenesid nii üldine rikkumiste arv kui ka trahvitud isikute arv kumbki 157 võrra.

Rikkumiste üldarvu kasv tuli peamiselt kalapüügi ning ranna- ja kaldakaitse valdkonna rikkumiste suurenemise arvelt.

Trahvide kogusumma kasvas võrreldes möödunud aasta kolme kuuga ligi 131 tuhat krooni.

Samas vähenes rikkumistega kaasnenud keskkonnakahju suurus. Kui möödunud aasta esimese kolme kuuga arvestati keskkonnakahju kokku 967 544 krooni, siis tänavu hinnati kahju suuruseks 370 216 krooni.

Keskkonnakahju suurus võib siiski veel muutuda, sest mitmed esimeses kvartalis alustatud menetlused on pooleli.