Keskkonnaminister Keit Pentus allkirjastas määruse, millega keskkonnainspektsioon saab alates 1. septembrist uurimisasutuse volituse, teavitab ministeerium.

Praegu on inspektsioonil õigus menetleda keskkonnaalaseid väärtegusid, uurimisasutuse staatus lubab aga üle võtta ka keskkonnakuritegude menetlemise.

Seni tegi Keskkonnainspektsioon keskkonnakuritegude puhul esmased uurimistoimingud, andes seejärel materjalid üle politseile, kes prokuratuuri juhtimisel asja lõpuni menetles.

„See muutus lubab tõsiste ja keeruliste keskkonnakuritegudega süvendatult tegeleda. Inspektsiooni suurenenud õigused tähendavad, et kuritööd menetleb algusest lõpuni sama asutus, kus on ühtlasi olemas vajalik keskkonnaalane kompetents. Loomulikult tähendab see ka senisest suuremat vastutust,“ ütles keskkonnaminister Keit Pentus.

Keskkonnaalased õigusrikkumised ja kriminaalasjad on pidevalt vähenenud.

„Kui näiteks 2006. aastal oli rikkumisi kokku üle 8000, siis eelmisel aastal 5587. Algatatud kriminaalasjade arv langes samal ajal 149-lt 27-le. Kindlasti on tõhusal järevalvel selle rõõmustava trendi juures oluline roll,“ lisas minister.

Igas keskkonnainspektsiooni regionaalses üksuses, mida on kokku neli, saab olema üks uurija ja edaspidi ka üks vanemuurija. Inspektsiooni koosseis seejuures ei kasva, laienevad olemasolevate ametikohtade volitused.