Keskkonnainspektsioon suurendab Euroopa struktuurifondide toel järelevalvevõimekust

Keskkonnainspektsioon hangib sel aastal Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel erinevaid sõidukeid ja tehnilisi vahendeid, mis aitavad keskkonnajärelevalvet kiiremini ja tõhusamalt läbi viia. Kokku on inspektsioonile järelevalvevahendite ja -tehnika soetamiseks ning infotehnoloogilisteks arendustöödeks eraldatud 3,32 miljonit eurot.

Käesoleva aasta esimesel poolel saab inspektsioon 10 Ford Transiti minibussi, 18 Jeep Wrangleri maasturit ning viis RIB-tüüpi paati.

Neliveoga minibussid kohaldatakse mobiilseteks kontoriteks, kus on internetiühendus, mis võimaldab elektroonilise töökeskkonna kaudu vajalikke andmeid kontrollida, kohapeal menetlusdokumente vormistada ning neid andmebaasidesse kanda. Samuti on bussides tehnilised vahendid reostuseproovide võtmiseks, vajalike mõõtmiste ja esmaste analüüside tegemiseks.

Taolised kontor-bussid saavad olema kõigis Keskkonnainspektsiooni regioonides. Esimesed liikuvad töökohad võetakse kasutusse juba alates maikuust.

Hangitavad maasturid on parema maastikuläbivusega kui senikasutatavad linnamaasturid, mis on oluline järelevalveks kaitsealadel, metsalankidel, jahialadel ja mujal raskemini ligipääsetavatel objektidel.

Paadid on mõeldud kalapüügijärelevalveks Peipsi järvel ja Võrtsjärvel.

Kõik sõidukid saavad positsioneerimisseadmed, mis annab võimaluse järelevalveressursse paremini planeerida ja kasutada ning ühtlasi ka kulusid kokku hoida.

Infotehnoloogiliste arendustööde projekti raames on inspektsioon sel aastal saanud juba 40 sülearvutit ja 23 ilmastikukindlat tahvelarvutit. Kuni aastani 2013 kehtiva projekti kaudu on kavas hankida veel järelevalveks vajalikke mõõteseadmeid, proovivõtuvahendeid ja optilisi vahendeid.

Allikas: Keskkonnainspektsioon