Keskkonnainspektsiooni Põhja regiooni juhataja Tiia Kaar ja Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri prefekt Elmar Vaher kirjutasid eile, 16. veebruaril alla koostöökokkuleppele, mis reguleerib kahe ametkonna koostööd keskkonnaalaste õigusrikkumiste ärahoidmisel ja avastamisel.

Järelevalvealane koostöö on suunatud peamiselt kala-, keskkonna- ja looduskaitse valdkondadele.

„Kuna Keskkonnainspektsioonil ning Politsei- ja Piirivalveametil on keskkonnajärelevalves mitmeid ühiseid valdkondi, siis on igati mõistlik oma jõud koondada,“ märkis Keskkonnainspektsiooni Põhja regiooni juhataja Tiia Kaar. „Koordineeritult tegutsedes ja ressursse jagades saame ka paremaid tulemusi“ lisas Kaar.

Põhja prefekti Elmar Vaheri kinnitusel on prefektuuri üksused ja Keskkonnainspektsiooni Põhja regioon keskkonnakaitse valdkonnas teinud juba aastaid koostööd. "Vormistasimegi nüüd väljakujunenud praktika püsiva koostöökokkuleppena," sõnas Vaher. "Täna allakirjutatu on aluseks, millele tuginedes efektiivsemalt kaitsta ümbritsevat keskkonda nii rannikualadel, looduskaitsealadel kui ka sise- ja välisveekogudel."

Kui seni pidi järelevalve tegevused ühitama kolme eraldi asutuse vahel, siis täna on Keskkonnainspektsiooni partneriks Põhja Prefektuur, peamiselt korrakaitsepolitsei ja piirivalve valdkonnas.

Täna sõlmitud koostöölepe näeb ette ühiste kontrollreidide läbiviimist Harjumaa piires, samuti ka järelevalvealase informatsiooni ning ametialaste teadmiste ja oskuste vahetamist.  

Möödunud aastal viisid Keskkonnainspektsiooni Põhja regioon ja politsei Põhja prefektuur läbi ligi 30 ühist järelevalve aktsiooni, mille käigus avastati ka mitmeid seaduserikkumisi.