Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on homse hoidja, mille toel viiakse igal aastal ellu tuhandeid projekte, et parandada ja säilitada Eesti keskkonnaseisundit, heastada keskkonnakahjustusi või taastoota loodusvarasid. 

KIKi põhitegevus on rahastada keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, Euroopa Liidu struktuurifondidest ning rakendada rohelist investeerimisskeemi. Samuti saab KIK-ist taotleda sihtotstarbelist keskkonnalaenu soovitud projekti elluviimiseks. KIKi põhiväärtusteks on asjatundlikkus, avatus, ausus, sihikindlus ja koostöö.

KIKi pühendunud meeskonda on oodatud kogenud ja võimekas

TOETUSTE ÜKSUSE JUHT

Sinu ülesandeks on kavandada ja teostada organisatsioonis muutused, mis parendavad tööprotsesside efektiivsust. Sa saavutad suurepärased tulemused läbi pühendunud meeskonna ning sujuva ja mõtestatud töö. Sinu südameasjaks on kujundada koostööd, paindlikkust ning avatust toetav kultuur nii üksuse sees, kui teiste siseste ja väliste partneritega. Läbi viidud muutused toetavad eesmärkide saavutamist, tagavad töö kõrge kvaliteedi ning organisatsiooni kestliku arengu.

Ootame sind kandideerima, kui omad kõrgharidust ning sul on ette näidata arvestatav inimeste juhtimise (sh juhtide juhtimise) kogemus keskmises või suures organisatsioonis. Oled edukalt kavandanud ja viinud ellu muutusi ning tõhustanud protsesse. Sind iseloomustab uuendusmeelsus, initsiatiiv asjade käivitamisel ning sihikindlus nende lõpule viimisel. Sul on positiivne hoiak ja võime innustada inimesi eesmärke saavutama. Sind kõnetab võimalus töötada organisatsioonis, mille eesmärgiks on vähendada ökoloogilist jalajälge ja anda panus tervema elukeskkonna heaks.

KIK pakub sulle unikaalset võimalust end liidri ja professionaalina tõestada muudatuste juhtimise ülesande lahendamisel. Sa saad endale professionaalidest koosneva meeskonna, kellega koos on sul võimalus kujundada organisatsiooni tulevikku ning kestlikku arengut. Sa kuulud juhtimismeeskonda ning oled strateegilisel tasandil kaasarääkija rollis. Oma tööga aitad kaasa keskkonna hoidmisele.

Kandideerimine: talendipank.fontes.ee

Tähtaeg: 4. oktoober                                                

Lisainfo: 62 770 77

Vanemkonsultant Kadri Sooberg-Aettik

Värbamisassistent Merily Kesküll