Novembri lõpus on taas võimalik liituda energia- ja ressursijuhtimise eksperdi koolitusprogrammiga, kokku koolitab riik välja veerandsada  energia- ja ressursijuhtimise eksperti. Tegemist on järjekorras teise ettevõtete ressursitõhususe meetme raames toimuva koolitusega, mille eesmärk on suurendada Eestis energia- ja ressursianalüüsiga tegelevate ekspertide pädevust ja ühtlustada nende taset.

  • Bioneeri uudised
  • 15. november 2017
  • Foto: Puuriit Põltsamaal. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Esimene koolitustsükkel algab 28. novembril ning kestab veebruari lõpuni. Lisaks loengutele külastatakse koolituse käigus ka vähemalt seitset ettevõtet, kus eriala spetsialistid annavad tootmisprotsessist ülevaate ja märgivad, mida tasub ressursikasutuse analüüsis tähele panna. Kokku on koolitusele 25 kohta ja sellest osa võtmine on tasuta. Koolituse edukalt läbinutele väljastab TTÜ tunnistuse ja nende nimed avalikustatakse ressursiauditist huvitatud ettevõtete jaoks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse koduleheküljel. Lisaks lihtsustab koolituse läbimine tulevikus ressursikasutuse analüüside tegemist tööstusettevõtetes ja aitab koostada ressursikasutuse analüüse, mis vastavad Keskkonnaministeeriumi seatud nõuetele.

Ettevõtete ressursitõhususe meetme nelja tegevusega tõstetakse ettevõtete teadmisi, koolitatakse spetsialiste, toetatakse ettevõtetes ressursikasutuse analüüside tegemist ja investeeringuid ressursitõhusasse tootmisesse. Järgneval neljal aastal investeerib riik ettevõtete ressursitõhususe parandamisse üle 100 miljonit euro. Toetuse saamise üheks eelduseks on süsteemselt tehtud ressursi- ja energiakasutuse analüüs.

Meetme tegevusi rahastatakse läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist kokku 110 miljoni euroga. Suurim osa eelarvest, ligi 108 miljonit eurot, on ette nähtud investeeringute tegemiseks ettevõtetele. Toetatakse näiteks tootmisprotsessi ümberkujundamisega seotud tegevusi, mis vähendavad tootmises kasutatava ressursi kogust. Sealjuures on oluline osa innovaatilistel lahendustel, kuna tootmisel ressursi vähendamiseks on tarvis leida uuenduslikke lahendusi. Suurim potentsiaal ressursi kokkuhoiuks Eestis on mäe-, toiduaine-, puidu-, paberi- ja tselluloositööstuses ning mineraalsete materjalide töötlemisel.

Lisainfo meetme ja koolituse kohta Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt ja KIKi kodulehel.