Keskkonnaministeeriumi teist aastat järjest korraldatava kampaania käigus korjatakse tasuta kokku vanad suitsuandurid ning muud radioaktiivsed seadmed, mida ei kasutata enam eesmärgipäraselt.

„Eestis võib siiani inimeste kodudest ja töökohtadest leida selliseid seadmeid, mis ühel või teisel viisil sisaldavad radioaktiivseid elemente,“ ütles Keskkonnaministeeriumi kliima ja kiirgusosakonna peaspetsialist Evelyn Pesur. „Üldiselt on tegemist mitukümmend aastat vanade suitsuandurite või fluorestseerivate käekellade, lennukite pardanäidikute ja muude pimeduses helendavate mõõteriistadega,“ märkis Pesur. „Tervelt need seadmed inimese tervisele ja keskkonnale ohtu ei kujuta, kuid kuna alati on võimalus nende purunemiseks, siis tuleks need ära anda.“

Mõnikord leiatakse Eestist ka väga suure aktiivsusega kiirgusallikaid, mille olemasolust ei olnud keegi teadlik. Peamiseks teguriks omanikuta kiirgusallikate tekkimisel oli asjaolu, et Eesti taasiseseisvumise järel lõpetasid mitmed kiirgusallikaid kasutanud tööstusettevõtted oma tegevuse või need erastati.

„Oli juhuseid, kus ettevõtte ostnud inimesed ei olnud teadlikud seal leiduvatest kiirgusallikatest ja nii sattusid need vanametalli või lammutusprahi hulka,“ ütles Pesur. „Enamus metalli jõudis vanametalli kogumispunktidesse, kus allikad reeglina avastati, kuid näiteks lammutuspraht kallati mõnikord lihtsalt metsa alla,“ täpsustas ta. „See tähendab, et siiani on olemas oht, et inimeste elu- ja tööpaikades ning ka lihtsalt looduses võib leiduda sellise aktiivsusega kiirgusallikaid, mis on otseseks ohuks inimese tervisele ja keskkonnale.“

Kui teie valduses on eelkirjeldatud esemeid või olete märganud midagi kahtlast, mida võib pidada kiirgusallikaks, siis tuleb oma leiust teavitada kuni 1. detsembrini radioaktiivsete jäätmete käitlejat ASi A.L.A.R.A., tööpäeviti kella 9-17 telefonidel 6716 307, 555 63851 või e-maili aadressil kairi.tanavsuu@alara.ee.

Teavitajaga võetakse esimesel võimalusel ühendust ning lepitakse kokku aeg, millal jäätmekäitlejad ohutustamist vajavale kiirgusallikale järgi tulevad.

Kiirgusallika valdaja ei tohi ise kiirgusallikat transportida!

Seda, milliseid kiirgusallikaid täpsemalt kokku kogutakse ning millised need välja näevad, saab teada vastvalminud juhendmateralis „Leitud kiirgusallikatest teavitamine“, mis on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel.