Reedel, 16. septembril avab OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) uuendatud Jõhvi laboratooriumi, mis on spetsialiseerunud vee- ja õhukvaliteedi mõõtmistele.

„Keskkonnaameti Pargi tänaval asuvas majas paikneva laboratooriumi ehitusprojekti ettevalmistus algas eelmisel aastal. Ettevalmistamise käigus tutvuti ka mitmete uute laboritega Eestis, et saadud kogemusi kasutada uuendatud laboratooriumi rajamisel,“ rääkis Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juhatuse esimees Margus Kört.

Kui varem oli laboris õige mikrokliima tagamine keeruline, siis nüüd on ruumidel kaasaegne ventilatsioon ja reguleeritav küttesüsteem, mis tagab analüüside kõrge kvaliteedi. Lisaks kasutatakse ruumide valgustites energiasäästlikku LED-tehnoloogiat. Enne remonti oli labori jaoks kasutuses 955 ruutmeetrit, nüüd aga paikneb laboratoorium 524 ruutmeetril, mis tagab kokkuhoiu ka igapäevakuludes.

Enim täienes labori seadmepark õhukvaliteedi mõõtmiseks vajalike seadmetega, mis on vajalikud eelkõige piirkonnas tegutsevate suurema keskkonnamõjuga tööstusettevõtete tarbeks. Näiteks on kohapeal nüüd olemas seade, millega saab kiiresti määrata välisõhus äärmiselt ohtlikku mädamuna lõhnaga vesiniksulfiidi.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Virumaa osakonna käsutuses on alates eelmise aasta lõpust kaks uut spetsiaalse varustusega sõidukit, millega saab liigelda ka raskesti ligipääsetavates maastikuoludes. Mitmetesse proovivõtmise punktidesse ei saanud varem tavaliste sõiduautodega ligi.

Koos labori uue sisustusega läks projekt maksma üle 300 000 euro. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas ehitustöid ligi 200 000 euroga siseriiklikust keskkonnaprogrammist. Enam kui 100 000 eurot maksnud labori sisustust soetati Euroopa Regionaalarengu fondi meetme „Keskkonnajärelevalve arendamine“ toel.

Ehitustöid teostas Scandec Ehitus OÜ, omanikujärelevalvet tegi Tarvaprojekt OÜ ja labori sisustuse tarnis ProjektiMööbel OÜ.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Virumaa osakonna kliendid on ettevõtted ja riigiasutused Ida- ja Lääne-Virumaal, samuti teostatakse riiklikku keskkonnaseiret mõlemas maakonnas. Tööstuspiirkondades on Eesti Keskkonnauuringute Keskuse hallatavad õhuseirejaamad, mis edastavad reaalajas internetis infot välisõhu kvaliteedi kohta. Jõhvi laboris töötab 17 inimest.

AS Eesti Keskkonnauuringute Keskus on Keskkonnaministeeriumi loodud riigile kuuluv äriühing, mille ülesanne on olla riigile keskkonnauuringute valdkonna kompetentsikeskus.