Täna hommikul avas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Kihnu saarel kaasaegse jäätmejaama, mis võtab vastu nii segaolme- kui ka liigiti kogutud ja ohtlikke jäätmeid, teatas Keskkonnaministeerium.

“Kihnu jäätmejaam on tõsiselt kaasaegne rajatis, mis peaks kadedaks tegema kõiki omavalitsusi,” ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, tunnustades kihnlaste ettevõtlikkust oma prügimajanduse korraldamisel.

Kihnu jäätmejaama rajamisega alustati 2004. aastal, selle kogumaksumuseks kujunes ca 4,2 miljonit krooni. Valdavalt rahastas projekti Keskkonnainvesteeringute Keskus, 10protsendilise rahalise panuse tegi ka Kihnu vald.

Tegu on tehniliselt hästi varustatud üldkasutatava jäätmete vastuvõtukohaga, mis lahendab kihnlaste prügimure ka selleks ajaks, kui saarel mandriga parvlaevaühendus peaks puuduma. “Kuna saarel prügilat ei ole, siis on jäätmejaam ehitatud sellise mahuga, et seal saab hoida kihnlaste nelja kuu prügikogust,” märkis Tamkivi.

Jäätmejaama on paigutatud segaolmejäätmete kogumiseks presskonteiner mahuga 30m³; papi- ja kilepakendi press; pandipakendi automaat ja press nii metallist kui ka plastikust pakendite pressimiseks; konteinerid vanametalli, ehitus- ja asbestijäätmete kogumiseks. Jäätmete hoiuruumis on mahutid vanaõli, õlifiltrite ja õlise kaltsu, värvijäätmete kogumiseks ning ladustusala elektri- ja elektroonikaromude, vanade akude ja suurjäätmete jaoks. Jaama maa-alal on vanarehvide hoiuala ja biolagunevatele jäätmetele betoonist kompostimisväljak.

“Jäätmed nüüd küll enam Kihnu keskkonda ohustada ei tohiks,” rõõmustas minister, rõhutades samas, et nii saarerahvas ise kui ka saare külastajad aktiivselt kasutaksid jäätmejaama võimalusi, hoides niiviisi saare prügist puhtana.

Kihnus on ligikaudu 200 kodumajapidamist ehk ligi 600 püsielanikku ja kümmekond tegutsevat asutust-ettevõtet.

Toimetas Katrin Lipp, keskkonnainfoportaal www.bioneer.ee
Allikas: Keskkonnaministeerium
Foto: wikipedia