Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) võtab tänasest, 29. augustist vastu projekte ettevõtete ressursitõhususe väikeprojektide taotlusvooru. Toetuste eesmärk on suurendada Eesti mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtete ressursitootlikkust innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu.

  • Taotlusvoorud
  • 31. august 2018
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

„Kui kaks nädalat tagasi avasime 35 miljoni euro suuruse eelarvega taotlusvooru ettevõtete ressursitõhususe suurprojektidele, siis nüüd avanev 10 miljoni euro suurune taotlusvoor on suunatud just väikestele ja keskmistele ettevõtetele nende projektide kiireks elluviimiseks,“ tutvustab uut toetusprogrammi KIKi juhataja Veiko Kaufmann, lisades, et hindame väikeprojekte 20 tööpäevaga, et ettevõtted saaksid oma projektidega kiiresti alustada. „Kuna projektid tuleb ellu viia ühe aasta jooksul, siis soovitame taotlused korralikult ette valmistada, sest taotlusvooru eelarve on piisavalt suur.“

Toetust antakse investeeringuteks ressursitõhusatesse lahendustesse, sealhulgas parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Väiketaotluste voorus on investeeringuprojekti läbiviimise eelduseks ettevõttes läbiviidud laiapõhjaline ressursikasutuse audit, mille toetamiseks avati KIKis toetusprogramm 2016. aasta sügisel. Samuti peab ettevõtte põhitegevusvaldkond liigituma mäe- ja töötleva tööstuse alla.

Investeeringutoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on 50%, kuid tegelik toetusprotsent sõltub riigiabi regulatsioonidest. Maksimaalne toetuse summa ühe taotluse kohta on 200 000 eurot.

Taotlusvooru saab taotlusi esitada kuni 30. juunini 2019 või kuni eelarve ammendumiseni. Vooru lõppemisest antakse teada KIKi kodulehel ja üleriigilises meedias. Taotluste esitamine toimub E-toetuse keskkonna kaudu. Rohkem infot taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt või Siim Umbleja (627 4197, siim.umbleja@kik.ee).

Ressursitõhususe investeeringuid kogueelarvega 108 miljonit toetatakse meetmest „Ettevõtete ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium. Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest.