Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) alustab esmaspäeval, 19. augustil taotluste vastuvõtmist tänavavalgustuse taristu renoveerimise kolmandasse taotlusvooru.

„Ootame viimasesse taotlusvooru projekte esitama kohalikke omavalitsusi või nende äriühinguid, kes seni mingil põhjusel taotlust esitanud pole, kuid ka neid, kes juba varasematest voorudest on toetust mõne piirkonna jaoks saanud,“ sõnab KIKi juhataja Andrus Treier. „Varasemad kaks vooru on näidanud, et huvi toetuse vastu on suur, seetõttu soovitame taotlused põhjalikult ja läbimõeldult ette valmistada. Vooru eelarve on 12,45 miljonit eurot,“ lisab ta.

Ühe kohaliku omavalitsuse üksuse kohta on võimalik rahastada 80 kuni 1500 tänavavalgustuspunkti renoveerimist. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 3 miljonit eurot ning toetuse minimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 35% ja maksimaalne osakaal 80%. Taotlejaks võib olla kohaliku omavalitsuse üksus või äriühing, mis kuulub sajaprotsendiliselt ühele või mitmele kohaliku omavalitsuse üksusele.

Taotlusi saab esitada alates 19. augustist E-toetuse keskkonna kaudu kuni 31. oktoobrini 2019. Huvilistele toimub infopäev 11. septembril kell 11 Tallinnas. Info taotlemise tingimuste ja infopäeva kohta leiab KIKi kodulehelt.

Esimesest ja teisest taotlusvoorust said toetust kokku 54 tänavavalgustuse projekti kogusummas üle 30 miljoni euro. Seni rahastatud projektide tulemusena uuendatakse Eestis 27 000 valgustuspunkti ning nii hoitakse aastas elektrienergiat kokku enam kui 10,7 GWh. Tänaseks saavad renoveeritud tänavavalgustust kasutada näiteks Viljandi ja Paldiski linna, Kohila alevi ning Lääne-Saare valla elanikud.

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks, mille töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.