Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) võtab alates esmaspäevast, 8. juunist viimast korda viiendasse taotlusvooru vastu projekte kaugkütte soojustorustike renoveerimiseks ja selleks täiendavate ühenduste loomiseks, kaugküttekatelde renoveerimiseks ning uue kaugküttesüsteemi rajamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 7. september 2020.

„KIKi toel on juba eelnevatest voorudest rajatud või uuendatud 43 katlamaja, mille võimsus on kokku 100 MW. Keskkonnasõbralikku toasooja saab nautida suur hulk inimesi üle terve Eesti, sealhulgas Otepää, Püssi, Laagri, Loksa, Türi ja Puhja elanikud,“ tutvustab juba toetuse abil tehtut KIKi projektikoordinaator Kristjan Kalda, lisades, et kõige selle abil suureneb kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsus ja vähenevad tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkogused.

Taotlema on oodatud soojusettevõtjad, kohalike omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvad äriühingud. Katelde renoveerimiseks on planeeritud ca 6 miljonit eurot. Soojustorustike uuendamiseks, täiendavate ühenduste loomiseks ja uue kaugküttesüsteemi rajamiseks ca 4 miljonit eurot. Kuni 1 MW võimsusega soojuse tootmise seadmetele saab toetust kuni 400 tuhat eurot võimsuse ühiku kohta. Sellest suurema võimsusega seadmetele kehtib senine piirmäär 300 tuhat eurot.

Taotluste vastuvõtt algab 8. juunist E-toetuse keskkonna kaudu ning tähtaeg on 7. september 2020. Taotlusvooru infopäev toimub teisipäeval, 16. juunil kell 10 elektrooniliselt.

Endiselt on KIKis avatud taotlusvoor soojusmajanduse arengukavade koostamiseks. Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, kes soovivad ajakohastada oma territooriumil olevaid soojusvõrgupiirkondi.

Täpsemat informatsiooni taotlemise tingimuste ja infopäeva kohta leiab KIKi kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Kristjan Kaldalt (kristjan.kalda@kik.ee, 627 4327).

Toetuse töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning toetust jagame Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.