Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas neljapäeval taotlusvooru biolagunevate jäätmete ringlussevõtu korraldamiseks; vooru eelarve on 3 miljonit eurot.

  • Jäätmed
  • 27. november 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

"Arvestades kohustust üha rohkem biojäätmeid tekkekohalt kokku koguda, kasvab vajadus neid ümber töödelda," ütles keskkonnaminister Rain Epler pressiteates.

"Leidub ka uusi võimalusi reoveesetet taaskasutada. Seepärast otsustasime asuda toetama vastavatesse lahendustesse investeerimist," lisas ta.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma märkis, et mitmes maakonnas on juba olemas või rajamisel biolagunevate jäätmete käitluskeskused, kus toodetakse sertifitseeritud kvaliteetset komposti või kääritusjääki.

Biojäätmete eripära on Heinma sõnul see, et nende ümbertöötlus peaks toimuma võimalikult lähedal tekkekohale. "Nüüd avamegi jäätmetekke vähendamise nädalal koos KIK-iga taotlusvooru, mille käigus keskendume piirkondadele, kus seni veel ei toodeta biolagunevatest jäätmetest tooteid," lisas ta.

"Hetkel vaatame läbi kohalike omavalitsuste taotlusi, et aidata elanikele soetada kodukompostereid, mis võimaldavad biojäätmeid ringlusse võtta koduaias. Samuti toetame terviklikku jäätmete kogumissüsteemi loomist, sealhulgas liigiti kogumise konteinerite paigaldamist ja jäätmemajade rajamist, mis nüüd selle toetuse abil loob eeldused biolagunevate jäätmete paremaks ringlussevõtuks," ütles KIK-i toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming.

Äsja avatud taotlusvoorust saavad kohalikud omavalitsused või nende asutused, ühisasutused ja ühendused ning eraõiguslikud juriidilised isikud toetust küsida reoveesette, köögi- ja sööklajäätmete ning aia- ja haljastusjäätmete ringlussevõtuks. Toetatakse ka ringlussevõtu ettevalmistamist, kuid vaid juhul, kui sellele järgneb jäätmete ringlusse võtmine ja see on tõendatav.

Toetusega tuleb jäätmete ringlussevõtu lahendus rajada Saare-, Hiiu-, Lääne-, Pärnu-, Viljandi-, Rapla-, Jõgeva-, Valga-, Põlva-, Võru- või Ida-Virumaale. Ringlusse võetavad jäätmed võivad tekkida ka teistes maakondades. Toetuse suurus on 200 001 kuni 1,5 miljonit eurot projekti kohta.

Taotlusi saab e-toetuse keskkonna kaudu esitama hakata alates 26. novembrist ja taotluste vastuvõtt lõpeb järgmise aasta 31. märtsil kell 17. Infopäev toimub 12. jaanuaril veebi vahendusel.

Toetust jagatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning meetme töötas välja keskkonnaministeerium.