Reedel kogunenud KIKi nõukogu otsustas täiendavalt rahastada kolme vana perioodi (2004-2006) Ühtekuuluvusfondi projekti, kinnitas keskkonnaprogrammi 2009. aasta I vooru vähendatud eelarve ning vaatas läbi laekunud laenutaotlused.

Tagamaks vana perioodi Euroopa Liidu toetuste maksimaalset ära kasutamist, otsustas KIKi nõukogu täiendavalt rahastada kolme Ühtekuuluvusfondi projekti kogusummas üle 131 miljoni eesti krooni. Täiendava rahastuse said kaks Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojekti ning Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksi prügilate sulgemise projekt. Veemajanduse projektide täiendava rahastuse toel rekonstrueeritakse Võru linna reoveepuhasti ja viiakse lõpuni Elva linna veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitustööd.

Keskkonnaprogrammi 2009. aasta I taotlusvooru eelarveks on varem välja kuulutatud 350 miljoni krooni asemel 160 miljonit krooni. Nõukogu otsustas I vooru eelarvet vähendada seoses riigieelarve kärpega, mis vähendas 2009. aasta keskkonnaprogrammi eelarvet 350 miljoni võrra. Kuna toetusteks eraldatav summa on algselt planeeritust poole väiksem, otsustati ühtlasi jätta I voorus kõik maakondliku programmi (va keskkonnateadlikkuse maakondlik programm) taotlused rahuldamata.

KIKi nõukogu koguneb uuesti 10. märtsil, et kinnitada KIKi tegevuseelarve ning teha keskkonnaprogrammi I vooru rahastusotsused.