SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) viib augustis läbi seitse teabepäeva linnade tänavavalgustuse projekti tutvustamiseks. Üritused toimuvad koostöös kohalike omavalitsustega ning nende eesmärk on anda elanikele ülevaade plaanis olevatest töödest ja lõpptulemist. Teabepäevadele on kaasatud ka eksperdid Tallinna Tehnikaülikooli elektrotehnika instituudist ning Eesti Moritz Hermann Jacobi Seltsi valgustehnika sektsioonist, kes räägivad LED valgustuse kasutamisest kaasaegses tänavavalgustuses.

KIKi juhtivkoordinaatori Siim Umbleja sõnul on ürituse eesmärk kaasata kohalikke elanikke  juba enne, kui reaalsed ehitustööd lahti lähevad. „Projekti ajagraafik on pingeline; ehitustöödega tahame alustada hiljemalt 2014. kevadel, et tööd aasta lõpuks valmis saaks,“ ütles ta.

„Seetõttu on väga oluline koostöö nii kohaliku omavalitsuse, võrguettevõtjate kui ka elanikega. On selge, et ilma kaevamistöödeta poste ja kaableid ei pane, mistõttu on linnaelanike mõistev suhtumine projekti laabumisel abiks,“ ütles Siim Umbleja.

Projekti raames saavad uue tänavavalgustuse Kuressaare, Valga, Võru, Jõhvi, Haapsalu, Keila ning Paide.

Koos KIKi spetsialistidega astuvad teabepäevadel üles ka valgustehnika eksperdid Tiiu Tamm ja Toivo Varjas. „Kuigi LED valgusteid on Eestis juba mitmel pool kasutatud, on inimestel nende teemal rohkem küsimusi kui vastuseid. Seda tühimikku tahamegi oma ettekandega täita,“ ütles Tiiu Tamm TTÜ elektrotehnika instituudist. „LED valgustitel on võrreldes täna kasutatavate kõrgrõhuvalgustitega mitmeid eeliseid; alates ühtlasemast valgusjaotusest, paremast värviesitusest kuni väiksema energiakuluni,“ loetles ta. Lisaks tuleb juttu reaalsetest näidetest LED valgustite kasutamisest nii Eestis, aga ka Soomes ning mujal maailmast, kus nende kasutamise kogemus on pikem.

Esimene teabepäev toimub 6. augustil Keilas. Kõik üritused on jaotatud kahte ossa; esimeses pooles kohtuvad asjaga seotud osapooled projektiga seonduva läbirääkimiseks. Sellele järgneb linnarahvale mõeldud osa. Täpsema info teabepäevade kuupäevade ning algusaegade kohta leiab KIKi kodulehelt.

Tänavavalgustuse programmi geodeetiliste töödega alustati juba käesoleva aasta juunis ning neid viivad läbi osaühingud Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo, Metricus,  Hades Geodeesia, Reaalprojekt, Geometria ja aktsiaselts Geomark.

Projekteerimistöödega alustatakse niipea, kui on sõlmitud vastavad lepingud. Kuna üks hankel osalenud ettevõtte vaidlustas hanke tulemused, tuleb ära oodata vaidlustuskomisjoni otsus. „Vaidlustus on tänaseks põhjustanud tööde graafiku edasinihkumise vähemalt kuu võrra, kuid programmi lõpptähtaegade osas oleme veel optimistlikud,“ ütles Siim Umbleja.


KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist kolmeteist aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.

KIK rahastab linnade tänavavalgustuse uuendamist CO2 saastekvoodi ühikute müügist Eesti riigilt Austria riigile. Programmi raames saavad koos austerlastega välja valitud seitse keskmise suurusega Eesti linna uue, energiasäästliku tänavavalgustuse terviklahenduse.

Tänavavalgustuse arendamise programmi eesmärgiks on luua Eesti linnadesse tänapäeva parimaid tehnoloogilisi võimalusi kasutav, kvaliteetne, nutikas ja samas säästlik välisvalgustus. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi prognoosi järgi saavutatakse programmi elluviimisel aastane elektrienergia kokkuhoid ligikaudu 5 GWh, mis on ligikaudu tuhande keskmise eramaja aastane elektritarbimine.

Programmi laiem eesmärk on vähendada fossiilsete kütuste tarbimisest tulenevat CO2 heitmete hulka. Arvutuste kohaselt on seitsme linna tänavavalgustuse projekti elluviimise tulemusena kokkuhoid vähemalt 24 000 tonni CO2 aastas.