Täna algab Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse (VTA) korraldatav sotisaalkampaania, mille eesmärk on inspireerida inimesi vabatahtlikuna tegutsema ja abivajajatele raha asemel oma aega kinkima. Kampaaniaga soovitakse juhtida potentsiaalsed vabatahtlikud Vabatahtlike Väravasse (www.vabatahtlikud.ee), kust on võimalik leida endale vabatahtlikuna tegutsemiseks sobiv valdkond.

Kampaaniale andis näo näitleja ja vabatahtlik Maarja Jakobson, kelle jaoks on vabatahtlik tegevus eneseteostus. „Mulle meeldib olla aktiivne ja ma usun, et vabatahtlikuna saavad kõik panustada millessegi endast suuremasse. Olgu selleks siis mingi väike valdkond või ühiskond tervikuna,“ on Maarja vabatahtliku tegevuse kasulikkuses veendunud.

„Vabatahtlik tegevus pakub inimestele rohkelt erinevaid võimalusi, alates enesearendamisest lõpetades teiste aitamise ja uute positiivsete inimestega tutvumisega,“ selgitab vabatahtlike motivatsiooni VTA juhataja Tuulike Mänd. VTA tellitud vabatahtliku tegevuse uuringu järgi on pea pooled eestimaalased kokku puutunud vabatahtliku tegevusega, kuid pikaajalisi pühendunud vabatahtlikke, kellele vabatahtlikuna tegutsemine on eluviisiks, on meie seas ehk iga kümnes.

„Eestis on vabatahtliku tegevuse potentsiaal veel suuresti avastamata, eriti praeguste sotsiaalprobleemide valguses. Töötuid annaks kaasata väga erinevate vabaühenduste ja võrgustike poolt, kuid ka ühenduste endi teadlikkus on madal,“ nendib Vabatahtliku tegevuse nõukoja liige Maie Kiisel. „Ometi saaks ühenduste üsna rahuldava koolituste süsteemi ja organisatsioonilise toetuse najal pakkuda inimestele võimalusi nii väljaõppeks kui eneseteostuseks. Sellest võidaksid väljasuremisohus maapiirkonnad, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, haridus…,“ loetleb Kiisel.

Sotsiaalkampaania kestab 30. novembrist 13. detsembrini.

4.detsembril toimub sotsiaalkampaania raames Tallinnas Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses vabatahtliku tegevuse tutvustamiseks tasuta minikonverents „Vabatahtlik kui sotsiaalne investor“. Konverentsile on oodatud osalema vabatahtlikke kaasavad organisatsioonid, potentsiaalsed ja aktiivsed vabatahtlikud ning lihtsalt huvilised. Konverentsile saab registreeruda Vabatahtlike Väravas (www.vabatahtlikud.ee).

5. detsembril tähistatakse rahvusvahelist vabatahtlike päeva, et juhtida tähelepanu heategudele meie ümber ning tänada neid pühendunud inimesi, kes on vabatahtlikuna tegutsedes kaasa aidanud maailma paremaks muutmisele.

6. detsembril leiab aset pidulik Eesti vabatahtlike tunnustamisüritus, kus avaldame austust 15-le eeskuju andvale vabatahtlikule. Ürituse patroon on Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Sotsiaalkampaaniat toetavad Swedbank ja Siseministeerium.