Euroopa mahepäeva, mida tähistatakse 23. septembril, raames viisid Eesti mahemesinikud mett koolidesse ja lasteaedadesse. Eesti koolidele ja lasteaedadele jagati üheskoos üle 150 kg mett.

„18 kooli ja lasteaeda viies maakonnas said selleks õppeaastaks mahemett, et külmale sügishooajale vastu minna maitsva ja turgutava meega, mis on olnud hea kaaslane külmetuse korral meie esivanematele juba sajandeid,“ ütles Riin Liht MTÜst Eesti Mahemesinikud. Koolidele ja lasteaedadele annavad mahemett kaheksa mahemesinikku.

Maakondlik info: 

Pärnumaa: Mett viisid kolm mesinikku Riina Kirber, Raimo Mihkelson ja Margus Putku (kes on Saaremaa mesinik), Mett viidi Waldorflasteaed Pauliine Pärnus, Lõpe kool ja lasteaed, Pärnu Raja Lasteaed, Pärnu Kesklinna Lasteaed, Paikuse Lasteaed. 

Saaremaa: Mett viisid kaks mesinikku Aivar Raudmets ja Margus Putku, Mett viidi Pihtla kooli ja lasteaeda, Kallemäe kooli (Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse), Ida-Niidu lasteaeda.

Lääne-Virumaa: Mett viisid kaks mesinikku Tõnis Taal ja Priit Moor ning mett viidi Pajusti ja Ulvi Lasteaeda, Vinni lasteaeda.

Mahemesindus on kestlik mesilaste pidamise viis, kus esikohal on mesilaste heaolu ja mesi on korjatud puhastelt korjealadelt: metsadest ja niitudelt, eemal – vähemalt 3 km kaugusel tavapõllumajandusest, raudteedest ja suurtest maanteedest. Mahemesilased aitavad hoida piirkonna liigirikkust ja säilitada ökosüsteemi ning taimede looduslik liigirikkus annab mahemeele erakordse maitse.

Mahetootmise reeglite järgi on kogutud hinnanguliselt vaid 1% Eestis toodetavast meest.

Mahenõuete üle on Eestis regulaarne riiklik järelevalve, nii ka mahemesinduses. Mahemee tunneb ära ökomärgi järgi sildil, mahemesinikud on leitavad maheregistrist.

Eestis on kokku ligi 60 mahemesinikku, kellel kokku on ligi 3000 mesilasperet. MTÜ Eesti Mahemesinikud on organisatsioon, mille eesmärk on mahemesinduse arendamine ja edendamine Eestis, et tõsta teadlikkust mahemeest, sinna kuulub 20 mahemesinikku.

Maheorganisatsioone ühendab Eesti Mahepõllumajanduse Koostöökogu, kuhu kuulub 15 organisatsiooni.

Koolid ja lasteaiad said mahemesinikelt mahepäeva puhul mett