Täna, reedel, 4. oktoobril on Kuusalu Keskkooli 40 pedagoogi õpperetkel Puhta vee teemapargis, mis paikneb Metsamõisa talus Järsi külas Tamsalu vallas Lääne-Virumaal. Õpperetk toimub õpetajate päeva raames, mil Kuusalu Keskkooli 12. klassi õpilased üheks päevaks õpetajaametit proovivad ning noorematele tarkust edastavad. Abituriendid saadavad päris koolmeistrid majast välja õpperetkele majas võimu üle võttes.

Sel korral koguvad Kuusalu Keskkooli õpetajad lisatarkust Puhta vee teemapargis loodusõpperajal, kus tutvutakse mitmete omapäraste kohtade ja vaatamisväärsustega nagu metsapark, Kalevipoja jäljed, Järsi karstijärv, karstilehtrid, karsti järsakul olevad paepaljandid ning fosssilid, maa-aluse koopa algus, metssigade „vanni- ja meigituba“, 150 aastane kask, seelikuga pärn, metsaonnid, tiigielustik, meelteaed ning peatselt valmiv õppekeskus. Kõikide õpperadade punktid on varustatud ruutkoodidega, mis annavad nutiseadet kasutades võimaluse iseseisva- või grupitööna tehtavaks mobiil- ehk m-õppeks.

Kuusalu Keskkooli direktori Vello Satsi sõnul on Kuusalu kooli õpetajad traditsiooniliselt viibinud õpetajate päeval koolist eemal, usaldades koolivõimu abiturientidele, kes on alati täie vastutusega suhtunud neile usaldatud rolli.

„Meie õpetajad on õpperetkeks põhjalikult valmistunud. Õpperetke ettevalmistused algasid varakult, mil meie loodusainete õpetaja ja loodusgiid Eve Sarap ning loodusgiid Priit Adler koostasid õpetajatele erinevad meelelahutuslikud õppeprogrammid, võttes arvesse ka nende õpihuvi ning matkavarustuse olemasolu.

Õpetajatele on koostatud ülesanded, mida grupides lahendama hakatakse. Ootame põnevusega meile organiseeritud Puhta vee teemapargi külastust,“ sõnas Sats. Päeva lõpetuseks külastavad koolmeistrid Järva-Jaani Tuletõrje muuseumi.

Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse küsimustele:

  • kuidas tekib puhas põhjavesi – joogivesi;
  • kuidas sõltub elu puhtast veest ja millest sõltub vee kvaliteet ning saab osa loodusõpperetkedest.
Teemapargi keskus paikneb Metsamõisa talus Järsi külas Tamsalu vallas, ulatudes oma 10 km raadiuses paiknevate tegevuskohtadega Järva-Jaani, Tamsalu ja Väike-Maarja valda ning kahte maakonda: Järva ning Lääne-Viru maakonda.

Puhta vee teemapargi rajamisse ja arendamisse on alates 2010. aastast olnud kaasatud vabatahtlikud, äriühingud ning MTÜ Ökokratt.