Mahetoote märgistusel ja reklaamil võib kasutada mõisteid "mahe" ja "öko" või nende tuletisi (nt "mahepõllumajanduslik", "ökoloogiline"). Seda aga vaid juhul kui töödeldud toidu põllumajanduslikest koostisosadest on vähemalt 95% pärit mahepõllumajandusest. Samuti peavad saadused olema kasvatatud mahepõllumajandusele ülemineku aja läbinud maal või pärinema üleminekuaja läbinud loomadelt.

Kõikidele tingimustele vastava mahetoote pakendil peab olema Euroopa Liidu mahelogo, päritolutähis ja järelevalveasutuse kood. Olenevalt tooraine päritolust tuleb kasutada päritolutähist "Eesti põllumajandus", "ELi põllumajandus", "ELi-väline põllumajandus või "ELi-sisene/-väline põllumajandus".

Kui töödeldud toidus on mahepõllumajanduslikke koostisosi vähem kui 95%, ei või viidata mahepõllumajandusele toote müüginimetuses. Küll aga võib kasutada viidet mahepõllumajandusele koostisosa juures koostisosade loetelus. Ära tuleb märkida mahepõllumajanduslike koostisosade koguprotsent üldkogusest. Pakendil peab olema ka järelevalveasutuse kood.

Mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldavate toodete puhul ei tohi kasutada Euroopa Liidu mahelogo, päritolutähist ega Eesti riiklikku ökomärki.

Mahepõllumajandusliku toitlustamisega tegelevates ettevõtetes kasutatakse toidu valmistamisel mahepõllumajanduslikke koostisosi ja viidatakse sellele menüüs vastavalt kehtivatele nõuetele.

Järelevalveasutuse koodnumbrid on kehtestatud põllumajandusministri määrusega "Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste koodid".

Selle kohaselt on alates 1. jaanuarist 2010 nimetatud koodid vastavalt järelevalveasutusele:

  • Põllumajandusamet (töötlemine, turustamine, toitlustamine): EE-ÖKO-01

  • Veterinaar- ja Toiduamet (taime- ja loomakasvatus): EE-ÖKO-02

Väljaspool Eestit toodetud mahetoodetel on teisel koodid.


Eesti ökomärk

Eestis viitab mahepõllumajandusest pärinevale tootele ökomärk.

Ökomärk näitab, et toode on valmistatud ja kontrollitud Eesti mahepõllumajanduse seaduse kohaselt.

Märgistada võib põllumajandussaadusi ja –tooteid. Märki ei tohi kasutada siis, kui toote põllumajanduslikest koostisosadest on mahepõllumajanduslikke koostisosi vähem kui 95%.


EL mahemärkEuroopa Liidu mahetoodete logo

Alates 1. juulist 2010 on pakendatud mahetoidu müümisel kohustuslik kasutada Euroopa Liidu mahetoote logo.

Logoga samale vaateväljale peab olema lisatud järelevalveasutuse kood ja päritolutähis.

Täpsemat teavet Euroopa Liidu mahetoote logo kohta saab Euroopa Komisjoni mahepõllumajanduse veebilehelt.

Aasa jogurtid