Maaeluministeeriumi eestvedamisel alustati sel nädalal tööd uue innovatsiooniprojektiga, mille käigus plaanitakse kaardistada rohepöördega seotud väljakutsed põllumajandustootjate jaoks ning otsida uusi julgeid lahendusi, kuidas muuta toidutootmine aastaks 2035 kliimaneutraalseks.

Ministeeriumi innotiimi juhi  Sandra Salomi sõnul on tööga alustamiseks viimane aeg, sest rohepööre kogub kiiresti tuure.

„Põllumajandussektor seisab silmitsi suurte väljakutsetega, et toota piisavalt toitu, samal ajal panustades keskkonna ja kliimaeesmärkidesse. Meie eesmärgiks on leida lahendusi, kuidas saaks parimal moel rohepöördega kaasa minna ja kuidas rohepööre põllumajandussektori heaks tööle panna,“ ütles ministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna nõunik Sandra Salom.

„Innovatsioonitiimi tööd võib lugeda edukaks, kui koostöös põllumajandustootjatega kasvab teadmine, mida ja kuidas kliimamõju vähendamiseks teha saab,“ lisas Salom.

Kliimamuutuste pidurdamine on üheks prioriteetseks teemaks nii globaalsel kui ka Euroopa Liidu tasandil. Eesti on oma pikaajalise arengustrateegiaga „Eesti 2035“ seadnud eesmärgiks saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus, aga ühtlasi ka konkurentsivõimeline, teadmiste põhine majandus, kus on tagatud turvaline elukeskkond ja võime kliimamuutuste ebasoodsaid mõjusid vähendada ning positiivset ära kasutada. Eesmärgi saavutamiseks on oluline, et kõik sektorid panustaksid, sealhulgas põllumajandussektor.

Maaeluministeeriumi innovatsiooniprojekti meeskonda kuuluvad ministeeriumi enda töötajatele lisaks eksperdid Keskkonnaministeeriumist, Eesti Taimekasvatuse Instituudist ja Maaelu Edendamise Sihtasutusest.

Tegemist on ühe innovatsiooniprojektiga kümnest Riigikantselei poolt ellu kutsutud avaliku sektori innovatsiooniprogrammist. Kõikide meeskondade esimese etapi tööde tulemusi oodatakse mai lõpuks.