III osa

Brändiks saamine

Vastutustundlikkus ja brändiks olemine

Kaasaeg on mitmes mõttes murranguline, sest praegu tegutseb maailmas rohkem ettevõtjaid kui neid terve inimajaloo peale kokku on olnud. Üha rohkemad inimesed saavad planeet Maad ja tema asukaid ekspluateerida, kuid samas tähendab see seda, et suur hulk eetilisi ettevõtjaid saavad maailma kardinaalselt muuta. Juba praegu toimub uute mängureeglite loomine ning stagneerunud ja kasumiahned ettevõtted jäävad radikaalselt koostööst välja nii teiste äride (B2B) kui ostjate seas. Luuakse kontrollitud eetiliste pakkujatega kaubandusliite (näiteks Ethical Trade Initiative) ja platvorme, rääkimata kogukondadest (näiteks linnaosade kogukonnad omavahelises koostöös) ja kasutajatega nõrgemalt seotud sotsiaalmeediagruppidest (näost-näkku suhtlusega võrreldes passiivsem ja nõrgema vaimse/emotsionaalse sidemetega).

Jätkusuutlik teenindus, tootmine ja tööstus ei ole kasumlikkuse vastand. Küll aga vastandub see tööstusrevolutsioonis naiivselt sündinud arusaamale ärist – piiritu laienemine piiratud ressurssidega maailmas. Vastutustundlikud ettevõtjad on teadvustanud, et kasum ei saa lõpmatult mitmekordistuda ning lisaks kasumile peab äritegevusel olema veel eesmärke, mis teenivad keskkonda otsesemas või kaudsemas mõttes. Müügiguru Dan Lok ütleb, et eetiline äritegevus on kõige praktilisem viis raha teha. Jätkusuutlike eesmärkide saavutamiseks saab väga edukalt rakendada kapitalistlikus vaimus arendatud põhimõtteid nagu turundamine ja bränd, sest turu loogika, kommunikatsiooniteooriad ja inimpsühholoogia kehtivad ka startupidele ja rohelistele ettevõtetele, mitte ainult pika ajalooga suurkorporatsioonidele.

Väikse tegija bränd?

Paljud ettevõtjad on veendumusel, et on vaja tegeleda pakilisemate ülesannetega kui brändiks saamine. Selle suhtumise tulemusel võib tekkida nõiaring – rahavoog on väike, sest puudub bränd, mistõttu puuduvad vahendid, et saada brändiks. Edukat äri ei saa aga pidada tulevikku kindlustamata.

 Kuidas saada brändiks (terve aasta eelarvet kulutamata)?

Võiks isegi arvata, et “disain” on logo ja “bränd” on kallis logo või et “bränd” on kena pakendi ja kodulehe kujundus teie väärtusliku toote juures. Tegelikult on logo vaid killuke brändist, brändi keskmes on küsimus miks1?

Just mittetulundusühingutel ja sotsiaalsetel ettevõtetel on oma brändi loomine arengu ääretult loomulik osa, kulgedes lihtsamini kui ainult kasumile orienteeritud äril. Isegi siis, kui missiooni ja visiooni sõnastamine ei tule esialgu ladusalt, on õhinapõhisel tegevusel kindel suund ja visioon, mis on klientuuri jaoks juba selgelt tajutav argument. Iga vastus omal ajal. Kui ainult kasumi kasvatamisele orienteeritud ettevõtja võib sattuda miks-küsimust kuuldes kergesse ärevusse ja hakata eksistentsi põhjendamiseks otsima erinevaid väiteid, siis tuleviku tegijatest ettevõtetel on sihtrühma kaasav lugu, suhtumine ja põhjendus juba sünniga koos selgelt olemas. Need on vaja välja tuua, klientidele mõistetavaks ja tajutavaks teha. Bränd ei ole tootele “professionaalse disaini” lisamine, vaid eeliste ja omapära rõhutamine disaini abil.

Nii juhu- kui püsikliendile on teie “miks” tihtipeale olulisem müüdava hinnast ja otsese seose tõttu käibega pole võimalik seda küsimust alahinnata. Kui teil on suur potentsiaal maailma paremaks muuta, siis tuleb seda ka oma sihtrühmale kindlalt kommunikeerida. Siin tulebki mängu brändiks saamine, sest poodi jõudes on kõik pakkujad riiulitel üksteisega kõrvuti – kliendis peab tekkima huvi ja usaldus teie vastu vaid loetud sekunditega. Brändita on vajalikku läbimüüki väga raske saavutada, kuid selge missiooniga ettevõtetel on võistluses tähelepanu nimel väga tugevad eelised, kui seda vaid ära kasutada suudetakse.


Kust alustada brändi loomisel?

Brändiks saamine on ühe ettevõtluse-rituaali läbimine ja kui soovite rituaalist tõelisi tulemusi saada, siis kiireid lahendusi ei eksisteeri. Alustama ei pea suurelt nii eelarve kui “brändiarsenali” juures. Lihtsam ja kasulikum võib olla rentida endale igakuine brändikonsultatsioon, mis aitab teid samm-sammult edasi, kui lasta teostada ühekorraga suur projekt, millel ei ole alati peale allkirjastamist taganemisteed ja garantiisid.


Brändiloome käigus tuleb leida vastused järgnevatele küsimustele

  • Mida ja miks? Milline on missioon, visioon ja väärtused? Milline on toote või teenuse praktiline ja emotsionaalne kasutegur?
  • Milline on teie sihtrühm (ja ideaalklient)? Milline on tema persoona ja klienditeekond? Kuidas ja mida talle öelda? Sihtrühm tuleb kindlasti määratleda, sest „kui sa räägid kõigiga, siis ei räägi sa mitte kellegagi”.
  • Visuaalne identiteet peab väljendama ettevõtet. Missiooniga brändide jaoks on oluline identiteedis näidata enda päritolulugu.
  • Milline hääletoon? Milline on kommunikatsioonitoon? Mida inimesed selles kogema peaksid? Hääletoon väljendab edukalt brändi unikaalsust.

Mõelda tuleb sellelegi, mida kliendid brändist teada tahavad:

  • Mille eest te seisate?
  • Mis on teie sõnum?
  • Millist muutust toote maailmasse? Eetiline maailm sünnib revolutsioonilistest brändidest.

Brändiloome küsimused on koondatud töölehele.


Kokkuvõtteks

  • Missiooniga ettevõtted on tuleviku staarid
  • Alustama ei pea suurelt
  • Töölehed

Lisalugemist: „Ettevõtte eetilise imago kujundamine Eesti ettevõtetes” – Tiina Tasa bakalaureusetöö


1 2009. aastal kirjutas organisatsioonistrateeg Simon Sinek klassikaks saanud raamatu “Start with why”, mis asetab ettevõtja silmitsi eksistentsiaalse küsimusega “miks te oma äri peate?”.


Loe kolmeosalise järjejutu esimest osa Brändiks saamine

Loe kolmeosalise järjejutu teist osa Turundus või bränding?


Tagasiside ja lisainfo

marcus@idloome.design
www.idloome.design