Kursuse loomine on kantud soovist pakkuda tänasele õpetajale infot ja oskuseid, mis aitavad rõõmurikkalt kanda õpetaja vastutusrikast rolli ning leida lahendusi, mis toetavad õpetajat laste annete avamisel.

Kursuse koolipäevad on korraldatud põhimõtete järgi, mis võiksid kajastuda ka laste koolipäevades. Õpe toimub läbi kogemise ning praktika. Lisaks uute teadmiste saamisele, pühendatakse aega ka enese tundmaõppimisele ning grupina tegutsemise oskustele. Koolipäeva mahub liikumist ja õues viibimist.

Kursusel käsitletavad teemad:

-         Õppimise korraldus, õpikeskkond, koostöö (hoolekogud; vanemate ja õpetajate koolitused, õppekäigud jms)

-         Suhtlemine, koostöö, kogukondlikkus

-         Rütmid inimese elus ja looduses

-         Lapse areng, terve olemine, toitumine

-         Temperamenditüübid (erinevate inimtüüpidega arvestamine, töö klassiruumis)

-     Isiksuse areng, teadlikkus (muusika, liikumine, vaikus, meditatsioon, eneserefleksioon)

-         Loovteraapiad (liikumine, muusika, kunst)

-         Ülitundlik laps, erivajadustega laps

-         Muud teemad, mis kursuse jooksul esile kerkivad

Lisaks ülalnimetatud teemadele toimub kursuse jooksul erinevaid grupitöid, mille käigus kaardistatakse osalejate jaoks olulised teemad ning käsitletakse neid pikemalt.

Toimumise aeg: kursus toimub viie kolmepäevase moodulina perioodil november 2016 – oktoober 2017 (november, veebruar, aprill, august, oktoober). 1. moodul toimub 18-20 novembril.

Toimumise koht: erinevad koolid Eestis (Gaia Kool, Pärnu Vabakool, Leiutajate Külakool jt)

Osalejad: osalema on oodatud ennekõike inimesed, kes kas juba on õpetajad või soovivad selleks saada. Samuti on oodatud ka kõik need, kes soovivad lähemalt iseennast tundma õppida ning oma silmaringi avardada.

Tasu: osaleja saab lähtuvalt oma sisetundest ja võimalustest valida kolme õppemaksu variandi vahel:

1) 400 eurot,

2) 450 eurot,

3) 500 eurot

kui tasuda kogu kursus tervikuna. Eraldi tasudes on ühe mooduli õppemaks 100. Lisandub toidu- ja majutuskulu.

Rahanappus ei ole kursusel osalemiseks takistus. Võta ühendust ning leiame lahenduse. Välja on pakkuda kolm soodushinnaga kohta, eelistatud on üliõpilased.