Eesti suurim vanametalli käitleja AS Kuusakoski hakkas kokku ostma vana elektroonikat ning elektriseadmeid, mis lammutatakse osadeks ning suunatakse taaskasutusse.

  • Jäätmed
  • 17. jaanuar 2012
  • Arvuteid pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Kuusakoski kogumispunktides makstakse nii eraisikutele kui ka ettevõtetele raha väga laia valiku elektri- ja elektroonikaseadmete eest: alates vanadest arvutitest, teleritest ja muusikakeskustest kuni katkiste kodumasinate, konditsioneeride ja kütteseadmete, tööriistade ning valgustiteni. Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete lammutmisel saadakse neist erinevaid metalle, plasti ja klaasi, mis kõik suunatakse taaskasutusse.

ASi Kuusakoski juhatuse liikme Marko Kippa sõnul sisaldab enamik elektri- ja elektroonikaseadmed ohtlikeks jäätmeteks liigitatavaid aineid, mistõttu neid ei tohi kindlasti tavaprügi hulka visata. “Vanu ja katkiseid seadmeid võetakse tasuta vastu elektroonikapoodides ja jäätmejaamades, kuid Kuusakoskisse tuues on nende eest võimalik ka raha teenida,” lausus Kippa. “Näiteks kui mõni ettevõte otsustab välja vahetada vana kontoritehnika, siis katab kokkuostupunktis vanade seadmete eest saadav summa osaliselt juba uue tehnika maksumuse.”  

Ettevõtetele pakub Kuusakoski lisaks turvalist andmekäitlust hõlmavat äravedu, vanade elektri- ja elektroonikaseadmete demonteerimist ning IT-seadmetes sisalduvate andmete ja muu konfidentsiaalse materjali hävitamist.

Marko Kippa kinnitusel on paljusid IT-seadmeid võimalik kas samal kujul või osadena uuesti kasutusele võtta, mis on kõige keskkonnasäästlikumlahendus. “Enne uuskasutusvõimaluste otsimist hävitatakse aga kõik arvutites ja mäluseadmetes sisalduvad andmed,” selgitas ta. “Andmete hävitamise kohta väljastatakse kliendile sertifikaat, millega Kuusakoski garanteerib, et see konfidentsiaalne info mitte kunagi mitte kuskil enam välja ei ilmu. Kui arvutite uuskasutamine ei ole võimalik, siis suudab Kuusakoski praktiliselt kogu neis sisalduva materjali töödelda ümber taaskasutamiseks.“

Andmeid hävitatakse Kuusakoskis kahel moel: ülekirjutamise või mälude füüsilise purustamise teel. Kuusakoski andmeturbeprotsess on sertifitseeritud ja selle kohta koostatakse üksikasjalikud aruanded.

Lisainfot elektri- ja elektroonikajäätmete kokkuostu kohta saab Kuusakoski veebilehelt www.kuusakoski.ee või tasuta teenindustelefonilt 13660.