16.-19. mail toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuses ja mitmel pool Läänemaal esimene Läänemaa Loodusfestival. Festivali korraldajad Karin Küünarpuu ja Maris Meriste rääkisid Bioneerile, miks kõik loodushuvilised peaksid seadma sammud just sellele festivalile.

Kuidas tekkis mõte korraldada Haapsalus loodusfestival?

Maris: „Idee korraldada festival tekkis Karinil. Ta kutsus mind endale appi. Kuna me õpime looduseriala Haapsalu Kutsehariduskeskuses, inspireeris meid idee tutvustada inimestele loodusega seotut. See oli justkui osa meie haridusest.“

Karin: „Loodusturismi eriala õppides mõistan ma, kui tähtis on omada teadmisi loodusest, keskkonnast ja selle hoidmise vajalikkusest. Ja ühtlasi mõistan ka selliste teadmiste edastamisese vajalikkust suuremale ringile.“

Kes on festivalile oodatud? Mida võiks festivalile otsima tulla?

Karin: „Festivalile on oodatud kõik loodushuvilised inimesed, kes tahavad saada teadmisi ravimtaimedest, saartest, matkamisest, loodusfotograafiast. Samuti need, kes tahavad tutvuda vastavate organisatsioonidega, osaleda töötubades ja ellujäämiskursusel.“

Maris: „Festivalile on oodatud loodushuvilised inimesed, eelkõige koolilapsed, aga kõik, keda huvitab looduses liikumine ja loodusest rohkem teada saamine.“

Mida loodusfestival pakub?

Maris: „Festivali kava on mitmekesine ja pakub loodetavasti igaühele midagi. Toimuvad loengud. Näiteks meie oma õpetaja ja loodusgiid Marje Loide räägib ravimtaimedest, samuti meie hea õpetaja Marju Heldema õpetab ökoprintimist. Jaan Künnap tutvustab matka juhtimisest kriisiolukorras, Tiit Leito kõneleb Eesti saartest. Selleks, et saada täielik ülevaade kavast ja ennast loengutele või töötubadesse registreerida, vaadake festivali kodulehekülge: laanemaaloodusfestival.weebly.com.“

Karin: „Läänemaa Loodusfestival pakub mitmekülgseid võimalusi kõikidele loodusest huvitunutele. Esinema tulevad Eesti tuntud loodusfotograafid Tiit Leito ja Jaan Künnap, ratsatreener Kati Leutonen. Looduskaitsetalgutest räägib Eestimaa Looduse Fondis tegutsev Kadri Aller. Toimub loodusmess, kuhu tulevad loodusega seotud ettevõtted, organisatsioonid ja eraisikud. Põnevaid etendusi pakub Teadusbuss ja lastele tehakse näomaalinugid. Ellujäämiskursus Läänemaa metsas õpetab looduses hakkama saamist ja loodusfotograafia kursus looduses varjumist pildistamisel.“

Miks me peaksime looduse peale mõtlema?

Karin: „Loodus on meie ümber. Paratamatult me sõltume kas või söögi mõttes sellest, mis võimalusi ümbritsev keskkond meile pakub. See on üks paljudest näidetest, miks on oluline teada, mida saab loodusest korjata ja kuidas elada loodusega koos.“

Maris: „Inimene on osake loodusest ja tal tuleb osata elada loodusega kooskõlas. Meie esivanemad oskasid seda väga hästi, aga tänapäeva linnastunud eluviisi juures kipuvad inimesed seda unustama ja ei oska enam looduses käituda ega loodusesse lugupidavalt suhtuda.“

Milline on Eesti loodushariduse olukord? On sellega Eestis hästi või halvasti?

Maris:Loodusharidust õpetatakse mitmes koolis, mis on hea. Samas on kasulik viia loodushariduslikku teavet ka laiemalt inimesteni, et nad tunneksid ära söödavad taimed, mitte ei korjaks mürgiseid, tunneks loomi ja linde ning käituksid looduses vastutustundlikult.“

Karin: „Minu meelest annab iga valdkonda parendada ja täiendada. Ka loodusharidust. Paljud Eesti inimesed ei tunne näiteks taimi, mis meie looduses kasvavad ja ei oska teha vahet meil peatuvate linnuliikide häältel. Sellest tulenevalt on Läänemaa Loodusfestivali eesmärk suurendada nende inimeste arvu, kes on loodusest teadlikud.“

Kuidas viia looduse teemad inimesteni?

Karin: „Täiskasvanud inimesi on raske ümber õpetada. Neil on elu jooksul välja kujunenud kindlad vaated ja arusaamad. Õpetada saab aga noori, kes on veel paindlikud ja õppimisaltid. Neile tuleb rääkida ja veelkord rääkida.“

Maris:Seda me loodusfestivaliga taotlemegi, et viia looduse teemad inimestele lähemale. Kindlasti on inimesi, kes looduse teemasid hästi teavad, aga loodusharidust pole kunagi liiast.“

Millest Te ise loodushariduses puudust tunnete? 

Maris: „Meie enda õppimise ja hariduse näitel oleks ehk eeldanud, et saame rohkem praktilisi teadmisi õues liikudes.“

Karin: „Õuesõppest.“

Jagage mõni nipp, kuidas Te ise keskkonda säästate või loodust avastate!

Karin: „Hambaid pestes ma ei lase kraaniveel joosta, vaid valan vee klaasi ja kasutan seda hammaste loputamiseks. Nõude ja juuste pesemise puhul ma ei kasuta vett pesemise ajal, vaid ainult protseduuri alguses ja lõpus.“

Maris: „Metsas piknikut pidades ei jäta ma kunagi midagi maha vedelema. Looduses käin avastamas ja endale selgeks tegemas pidevalt uusi taimi, seeni ja muud huvitavat.“

Millega tegeleb Haapsalu Kutsehariduskeskus? Mis seob kutsehariduskeskust loodusega?

Maris: „Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida mitmeid erialasid nii põhikooli baasil kui peale gümnaasiumit. Samuti on seal palju täiskasvanuõpet, kus meiegi õpime. Loodusharidust antakse 2005. aastast. Sellest õppeaastast muutus eriala ja õppekava loodusturismi korraldusest loodusgiidiks.“

Karin: „Uueks erialaks alates eelmise aasta sügisest on loodusgiid, mida saab õppida kaks aastat tsükliõppes. Sel sügisel lõpetab viimane loodusturismi korralduse eriala kursus.“


Tutvu ürituse kavaga!

Festivali esimesel päeval selgitatakse Osmussaarel välja parimad loodusgiidid. 17. mail toimuvad avalikkusele suunatud üritused Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Festivali avamisele järgnevad loengud saartest, matkamisest ja hobustest. Esinema tulevad loodusfotograafid Tiit Leito ja Jaan Künnap ning hobuspetsialist ja ratsutamistreener Kati Leutonen. Lastele tehakse näomaalinguid. Näha saab mitut loodusfotonäitust ja Läänemaa ning Lääneranna valla kooliõpilaste joonistuste näitust.

18. mail saavad kõik külastada loodusmessi, mis toimub kell 12.00.-18.00 Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Oma toodangut pakuvad mahetootjad, käsitöölised ja mitmed organisatsioonid. Lääneranna vallast on esindatud Massu Ratsaklubi ja Ranna Rantšo. Näidatakse kodu- ja lemmikloomi, Matsalu Loodusfilmide Festivali loodusfilme ja Ants Tammiku loodusfilmi. Ravimtaimi saab tundma õppida Marje Loide samateemalises loengus. Reede õhtul on võimalus minna Noarootsi linnuvaatlusele, mida viib läbi ornitoloog Marko Valker.

Laupäeval 19. mail toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuses Kadri Alleri inspireeriv loeng Eestimaa Looduse Fondi talgutest kui teistmoodi puhkusest. Haapsalu Kutsehariduskeskuse lähedal asuvas metsas saab Aigar Lipingu eestvedamisel õppida, kuidas üksi metsas ellu jääda. Ka laupäeval on võimalus vaadata loodusfilme. Reedel ja laupäeval teeb teadusteatrit Teadusbuss

Loengutele, linnuvaatlusele ja ellujäämiskursusele tuleb end eelnevalt registreerida. Täpsem info, registreerimine ja ajakava on Läänemaa Loodusfestivali kodulehel.

Läänemaa Loodusfestival on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Festivali rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Haapsalu Kutsehariduskeskus.

Läänemaa Loodusfestival õpetab elama loodusega kooskõlas