Keskkonnainspektsioon trahvis Läti kodanikku, kes üritas ilma vajalike dokumentideta vanu akusid Soomest Lätti transportida. 

Üleeile, 23. septembril sai Keskkonnainspektsioon Tallinna reisisadama tollitöötajailt teate, et nad on kinni pidanud auto, mis veab vanu akusid Lätti, kuid riikidevahelise veo luba puudub.

Tollitöötaja palvel kohale läinud inspektorid leidsid eest Läti numbrimärkidega kaubiku, millesse oli laotud 82 vana akut. Selgituste kohaselt olid akud saadud Soomest ühest autoremondiettevõttest.

Vanu akusid nagu ka muid ohtlikke jäätmeid ei saa vabalt ühest riigist teise vedada. Riikidevahelise veo puhul on nõutav eelnev kirjalik kooskõlastus nii lähteriigi kui ka sihtriigi pädevatelt asutustelt.

Inspektorid määrasid Läti kodanikule jäätmeseaduse rikkumise eest 3000 krooni trahvi.

Lisaks määratud trahvile jäi vedaja ka akudest ilma. Maksu- ja Tolliamet võttis ebaseaduslikult riiki toodud vanad akud hoiule, kuni korraldatakse nende seaduslik käitlemine.

Tegemist ei ole esmakordse taolise juhtumiga. Näiteks käesoleva aasta esimesel poolel on Maksu ja Tolliamet kahel korral tõkestanud kasutatud akude ebaseadusliku sisseveo ja ühel korral vanaõli sisaldavate autoosade ekspordi Süüriasse.

Ebaseaduslike vedude avastamiseks ja tõkestamiseks viivad Keskkonnainspektsioon ning Maksu- ja Tolliamet piiril läbi ka ühiskontrolle.