Alates 15. oktoobrist kuni 15. novembrini on lõhe ja meriforelli püük meie jõgedel täielikult keelatud. Inspektsioon võtab lõhejõed ja jõgede suudmealad keeluajal teravdatud tähelepanu alla.

Kui teatud lõhejõgedel oli septembrist kuni 14. oktoobrini lubatud lõhelisi püüda kalastuskaardi alusel, siis nüüd kehtib kuni 15. novembrini täielik püügikeeld kõigil lõhejõgedel. Erandiks on ainult Jägala ja Narva jõgi, kus kalastuskaardiga püük on lubatud ka sel perioodil.        

Lisaks tuletame kalastajatele meelde, et alates septembrist kuni oktoobri lõpuni on suuremate jõgede suudmealadel keeluala ulatus tavapärase 1000 meetri asemel 1500 meetrit ning sellel alal on igasugune kalapüük keelatud.

Täiendavate piirangute ja kuuajalise püügikeelu eesmärk on kaitsta jõgedesse suunduvaid ja koelmutele kogunevaid lõhelisi.

Ilma püügiõiguseta püügi eest näeb seadus ette rahatrahvi füüsilisele isikule kuni 300 trahviühikut ehk kuni 1200 eurot. Lisaks tuleb lõhe või meriforelli püüdjal tasuda keskkonnale tekitatud kahju, mis on vastavalt 450 või 150 eurot.

Keskkonnainspektsioon kontrollib lõhejõgesid oma jõududega ning kaasab reididele ka koostööpartnereid teistest järelevalveasutustest.