Augusti algusest alanud ja kuu aega kestnud vähipüügihooajal avastasid inspektorid mitukümmend ebaseaduslikult püügile asetatud vähimõrda ja -natta ning tabasid mitu röövpüüdjat.

Kuna huvi vähipüügi vastu on suurem kui püügivõimalused, siis üritatakse tihtipeale ka seadust rikkudes vähkisid püüda. Röövpüügi ärahoidmiseks ja seaduserikkumiste avastamiseks teeb Keskkonnainspektsioon vähipüügihooajal veekogudel tugevdatud järelevalvet.

Tänavu avastatud seaduserikkumiste puhul oli tegemist peamiselt ebaseaduslikult püügile seatud vähimõrdade- ja nattadega. Võru-, Põlva- ja Valgamaal leiti kokku 16 vähinatta ja 18 mõrda. Lääne regiooni inspektorid avastasid oma järelevalvepiirkonnas viis ebaseaduslikult püügile asetatud natta ja kaks mõrda.

Vähki üritatakse püüda ka muude vahenditega, näiteks Põhja-Kõrvemaal asuva Paukjärve ääres avastasid inspektorid kaldaäärsesse vette torgatud puust kepikesed koos söödaks mõeldud lihatükkidega.

Tabati ka mitu isikut, kes olid otsustanud püügiriistu kasutamata vähkisid püüda.

Jõgevamaal püüdis üks mees Pedja jõest kätega 14 vähki. Vähid lasti vette tagasi ja püüdjat karistati 1500 kroonise rahatrahviga.

Valgamaal tabati käsitsi vähkide püügilt kaks noormeest, kelle suhtes alustati väärteomenetlused.

Ka Saaremaal tabasid inspektorid kaks kätega vähipüüdjat, aga kuna püüdjatel õnnestus saak lahti lasta, ei olnud rikkumine tõendatav ning inspektorid said teha vaid hoiatuse.

Harjumaal Männiku karjääris tabati üks loata vähipüüdja, kelle suhtes algatati väärteomenetlus.

Vähipüügihooaeg on praeguseks lõppenud, kuid röövpüügijuhtumeid avastatakse ka pärast püügihooaega.

3. septembri õhtul tabasid Harjumaa inspektorid Saku vallas asuva Tammemäe järve ääres meeskodaniku, kelle auto pagasiruumist leiti seitse vähinatta koos vähkide ligimeelitamiseks mõeldud söödaga. Mees ei salanud, et oli tulnud vähkisid püüdma. Püügivahendid võeti hoiule ning nende omaniku suhtes alustati väärteomenetlus.