Keskkonnaamet annab teada, et tänavusel jahihooajal kütiti kokku 38 hunti ning kaks ilvest.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 3. märts 2015
  • Foto: Bernard Landgraf (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Kokku oli tänavusel jahihooajal lubatud küttida 55 hunti. Kolm hunti kütiti väljaspool jahiaega kahjustuskohtadest, kaks neist Saaremaal ja üks Hiiumaal. Limiidi esimese osana väljastati luba 43 ja teises osas üheksa hundi küttimiseks. Küttimata jäi 17 hunti.

Üle-eelmisel hooajal oli huntide küttimise limiit 114, kütiti 78.

Ilveseid oli kokku lubatud küttida kolm, millest üks jäi hooaja lõpuks tabamata. Ilvese limiit üle-eelmisel hooajal oli 17, kütiti 16.

Keskkonnaagentuuri andmetel on alates 2011. aastast langenud nii ilvese kui ka hundi arvukus ning sellega seoses on kahandatud ka küttimislimiite. Ülevaade ulukite seisundi värsketest muutustest koos esmaste küttimissoovitustega antakse 2015. a ulukiseire aruandes, mis avaldatakse enne jaanipäeva.