Eile, 5. novembril Keskkonnainspektsioonis toimunud ametkondade ja ettevõtte kohtumisel arutati Lasnamäel Väo karjääris asfaltbetooni tootmisest tingitud lõhnaprobleemi vältimise võimalusi. Esmast leevendust loodetakse kütteaine vahetamisest. Täpsema selguse välisõhku lenduvate saaste- ja lõhnaainete kohta peaks andma Eesti Keskkonnauuringute Keskuselt tellitud täiendavad uuringud, mille alusel kavandatakse järgnevad tegevused.

„Uuringu tulemustest sõltuvad järgnevad tegevused: kui lõhnatase ületab lubatud piiri, saame kohustada ettevõtet rakendama lõhnaaine vähendamise tegevuskava,“ märkis Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Neeme Kass.

Tehasele on väljastatud Keskkonnaameti poolt õhusaasteluba, mis annab ettevõttele õiguse teatud koguse saasteainete paiskamiseks välisõhku ja seni ei ole loa nõuete rikkumist tuvastatud. Ebameeldivale lõhnale ei ole otseselt piirväärtusi kehtestatud, kuid on häiringutase, milleks on 15% lõhnatunde aastas.

„Alates eilsest lõpetas teedeehitusettevõte, osaühing Verston Ehitus põlevkiviõli kasutamise ja läks üle diislikütusele, mis peaks lõhnahäiringut vähendama, kuid paistab, et kohest tulemust see ei andnud. Ka eile laekus elanikelt üle paarikümne kaebuse ja lõhnahäiringut kinnitasid ka kohapeal käinud inspektorid,“ lisas Kass, avaldades lootust, et tegu on siiski üleminekuperioodi probleemidega.

Osaühingu Verston Ehitus juhatuse liikme Veiko Veskimäe sõnul on üleminek diislikütusele lõhnaprobleemi oluliselt vähendanud. Veskimäe selgituste kohaselt on esimesel paaril päeval süsteemis jätkuvalt põlevkiviõli jääke, kuid ilmselt nädala pärast ei tohiks põlevkiviõli kasutamisele iseloomulikku lõhna enam üldse tunda olla.

„Verston Ehitus võtab probleemi väga tõsiselt. Meie jaoks on inimeste ja kohaliku kogukonna heaolu vaieldamatult väga oluline ning oleme probleemi lahendamiseks teinud igakülgset koostööd kõikide osapooltega. Teostatud on hulga mõõdistusi, mis kõik on senini näidanud, et ettevõte ei ole meile väljastatud saasteluba rikkunud,“ lisas Veskimäe.

5. novembril toimunud kohtumisel, kus osalesid Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Lasnamäe Linnaosa valitsuse, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Linnavalitsuse ja osaühingu Verston Ehitus esindajad, arutati ka muid asjaolusid, mis võivad haisu levikut mõjutada – karjääri servalt maha võetud võsastik, tehase asukoht ja korstna kõrgus. Samuti arutati, milliseid abinõusid oleks võimalik rakendada, kui diisliküttele üleminek soovitud tulemust ei anna.

Veskimäe selgitas, et linna tingimustes asfaldi tootmine on komplitseeritud tegevus. „Lihtsustatult võiks võtta seisukoha, et linna tingimustes tootmist mitte lubada, kuid sellisel juhul kahjustaksime loodust, vedades autodega karjäärist materjali esmalt linnast välja ja pärast uuesti linna tagasi.“ Lisaks ei ole asfaldi tootmise linnast eemale viimine efektiivne ka rahalisest seisukohast, sest muudab objektid kallimaks. „Tegeleme kindlasti aktiivselt edasi võimalike jätkusuutlike lahenduste otsimisega, et tagada kogukonna rahulolu ja leida võimalusi tootmisega jätkamiseks“, sõnas Veskimäe.

Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva kinnitas, et nemad jätkavad olukorra jälgimisega ja teavitavad inimesi viivitamatult kõigist otsustest, mis tehakse seoses asfalditehase tööga. „Sõltumata mõõtmistulemustest seisab Lasnamäe linnaosa valitsus selle eest, et ebameeldiva lõhna jätkumisel tehast kevadel mitte käivitada samal asukohal“, toonitas Jufereva.