Viimase kahe kuu jooksul on Lasnamäel Raadiku ja Mahtra tänava piirkonnas tekkinud lõhnahäiringud, mida saab seostada septembri keskel Väo karjääris tegevust alustanud asfaltbetoonitehasega. Lõhnahäiringud on toonud hulgaliselt elanike kaebusi, millest ajendatuna toimub esmaspäeval, 5. novembril Keskkonnainspektsiooni algatusel kohtumine ettevõtte, linnavalitsuse ja Keskkonnaameti esindajatega, et arutada tekkinud olukorda ja võimalikke lahendusi.

„Kõik osapooled saavad aru, et probleem on olemas. Küsimus on selles, mis meetoditega on seda võimalik lahendada,“ ütles Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Neeme Kass. „Kindlasti tulevad arutusele kõik komponendid, mis võivad lõhnahäiringut põhjustada, sealhulgas tehase asukoht, korstna kõrgus ja tehnoloogilised küsimused,“ lisas Kass.

Positiivsena võib nimetada seda, et ettevõte püüab ka ise leida lahendusi. Uuest nädalast minnakse põlevkiviõli kasutamiselt üle diislikütte kasutamisele, mis loodetavasti leevendab lõhnaprobleemi.

Tehasele on väljastatud Keskkonnaameti poolt õhusaasteluba, mis annab ettevõttele õiguse teatud koguse saasteainete paiskamiseks välisõhku. Keskkonnainspektsioon on tehast korduvalt kontrollinud, siiani ei ole tuvastatud õhusaasteloa nõuete rikkumist. Inspektsioon on tugevate lõhnahäiringute korral ettevõtte tegevuse ajutiselt peatanud.

Ettevõte on omal algatusel teostanud saasteainete heitkoguste mõõtmised, mõõteprotokollid on edastatud Keskkonnainspektsioonile. Praegu toimub mõõtmistulemuste analüüsimine.

Ebameeldivale lõhnale ei ole otseselt piirväärtuseid kehtestatud, on häiringutase, milleks on 15% lõhnatunde aastas vastuvõtja juures (st umbes 1314 astronoomilist tundi). Lõhnaaine esinemise häiringutaseme võimaliku ületamise korral teostatakse lõhnaaine emissioonide mõõtmised ja modelleerimine.

Praegused andmed viitavad sellele, et ebameeldiva lõhna häiringutase võib olla ületatud ning seetõttu on Keskkonnainspektsioon kohustanud ettevõtet tellima täiendavad uuringud pädevalt teadusasutuselt.

„Ebameeldiva lõhnaaine esinemise häiringutaseme ületamisel, mis on rohkem kui 1314 tundi aastas, tuleb ettevõttel koostada lõhnaaine esinemise vähendamise kava, kus peavad olema kirjas konkreetsed tegevused haisu vähendamiseks. Tegevuskava kiidab heaks Keskkonnaamet ja selle täitmist kontrollib Keskkonnainspektsioon koos Keskkonnaametiga,“ lausus Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist Dagmar Undrits.