Linlased emiteerivad uuemate uurimiste valguses oma maal elavatest ametivendadest vähem süsinikdioksiidi Süsinikdioksiidi emissioon inimese kohta on linnas riigi keskmisest väiksem – sellise järelduseni jõudis oma aruandes Rahvusvahelise Keskkonna ja Arengu Instituut.

Reutersi teatel, mis kommenteerib aruannet, on vaatamata linnades olevale inimeste kontsentratsioonile, sõidukitele ja jäätmete hulgale, mida on nähtud probleemina, linnadel omad eelised. Selliseks eeliseks on keskkonnajuhtimine.

Londonlased toodavad aastas kokku 44,3 miljonit tonni CO2.  See annab elaniku kohta 6,18 tonni ja seda tuleb võrrelda riikliku keskmisega 11,19 tonni aastas. Aruandes arvestati ainult otseselt inimeste poolt emiteeritud CO2.   Arvutustes ei ole kajastatud emissiooni, mis oli põhjustatud söögiks toodetud toiduainetega seotud emissiooni.

Alusandmete valiku tulemusena on suured tootmiskeskused nagi Beijing ja Shanghai osutunud siiani riiklikust keskmisest kõrgema süsinikdioksiidi emissiooni tasemega.

Briti valitsus on eesmärgiks võtnud rahvuslikku CO2  emissiooni vähendada 2050. aastaks 1990.aasta tasemega võrreldes 80 %.

Allikas: Daily news