Tartu Loodusmajas hakkavad igal teisel kolmapäeval kell 19 toimuma Tartu loodusmaja ning eesti kirjanduse seltsi koostöös korraldatavad loodus- ja reisikirjanduse lähilugemisseminarid, milles on oodatud osalema kõik loodus- ja kirjandushuvilised kui ka asjatundjad, kes sooviksid mõtiskleda looduse, kirjanduse, looduskirjanduse ja looduskirjelduse võimaluste üle žanriüleselt.

Looduskirjeldus: loodus- ja reisikirjanduse seminarid Tartu loodusmajas (Lille 10) algavad 28.09 kell 19

Loetakse nii kodumaised kui ka maailmakirjanduse kuldvaramusse kuuluvaid  tekstikatkendeid. Seminarisarja vältel on külalisteks kutsutud nii spetsialiste looduse alalt kui ka kirjanikke ning kirjandusteadlasi.

Seminare juhib Tartu ülikooli maailmakirjanduse magistrant Kaisa Ling.

Esimeses üldises seminaris 28. septembril arutletakse külaliste abiga mõistete loodus, kirjandus, looduskirjandus üle ning pannakse paika see, mida igaüks loodab seminarisarjast õppida.

Seminaride toimumisajad 28.09, 12.10, 26.10, 09.11, 23.11, 07.12, 21.12, 18.01, 08.02 ja 22.02 kell 19 Tartu loodusmajas

Lisainfot aadressil kaisamaria.de.la@gmail.com ning info@teec.ee.

Korraldajad: Eesti Kirjanduse Selts ja Tartu loodusmaja

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tartu linn.