Euroopa Komisjon on ohtlike ainete lubatud kasutuse nimistust välja arvanud teatud tüüpi elavhõbedat sisaldavad luminofoorlambid. See tähendab, et Euroopa Liidus pole nende müümine ja kasutamine enam lubatud.

Edasise müügi ja kasutamise keeld puudutab näiteks elavhõbedat sisaldavaid kahesoklilisi üldotstarbelisi sirgeid luminofoorlampe, mida näeme kasutuses peamiselt kaupluste ja tööstushoonete valgustamiseks. Aga ka ühe sokliga kompaktseid lampe ja muid elavhõbedat sisaldavaid lampe. Tulemas on ka keeld induktsioonlampide, avariilampide ja muude eriotstarbeliste lampide osas. Täielik nimekiri: (lisa III).

Elavhõbedal on neurotoksiline mõju ning keskkonda jõudes jõuab see toiduahela kaudu peamiselt kaladesse ja sealt inimese toidulauale. Suures koguses elavhõbeda sattumisel organismi tekivad kahjustused ajule, kopsudele, neerudele ja immuunsüsteemile. Seetõttu on Euroopa Liit tegemas ühised pingutusi, et selliste ohtlike ainete kasutust piirata ja keelata.

Ehkki otsused võeti vastu juba 2021. aastal, jõustuvad keelud tänavu veebruarist ja augustist. Seni kasutusel lambid tuleks aga lõpuni ära kasutada ning seejärel viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Lähima koha, kuhu kasutatud lambid viia, leiad veebilehelt kuguviia.ee.

Alternatiivina luminofoorlampidele soovitatakse kasutada LED-lampe, mis ei sisalda ohtlikke kemikaale ning kasutavad vähem energiat. Ehkki LED-lampide soetushind on kõrgem, on nende pikem kasutusaeg ja väiksem energiakulu lambi eluea jooksul kokkuvõttes soodsam.