Eestimaa Looduse Fond ootab huvilisi juba kuuendat korda toimuvale märgalade päeva tähistavale konverentsile alapealkirjaga “Kuidas sood toetavad meid ja meie soid?”. Märgalade päev leiab aset 3. veebruaril 2020 Tartu Ülikooli Raamatukogus algusega 9.30. Konverentsil räägitakse 2020. a rahusvahelise märgalade päeva fookusteemast – elurikkusest, ent ka soodega seotud ökosüsteemiteenustest ja eri liikumisvõimalustest soodes. Päeva lõpus toimuvad ühised arutelud. Märgalade päeva puhul avatakse TÜ raamatukogus ka soode taastamist kajastav fotonäitus, mis jääb avatuks kogu kuuks.

Üleskutse - saada oma soouudis

Eestimaa Looduse Fond ootab viimasest aastast pärinevaid uudislugusid ja tähelepanekuid Eesti soodest – nt mõnest põnevast sooleiust, enda jaoks (taas)avastatud soost, põnevast kohtumisest mõne haruldasema taime, linnu või loomaga; kuskilt loetud või ise kogetud erilisest juhtumist soos või muust, mis teile märkimisväärne tundub. Valik saadetud uudistest lõimitakse temaatilisse ettekandesse ning pannakse üles soode kodulehele. Uudised koos autori nimega palume saata hiljemalt 24. jaanuariks aadressil elf@elfond.ee, võimalusel lisage ka foto.

Konverentsil osalemise tasu on 10 eurot.

Registreerimine ja päevakava