Jaapani Ökoloogiaühing valis ajakirjas „Ecological Research“ 2010. aastal ilmunud 110 artikli hulgast üheks kolmest parimast  Eesti Maaülikooli  (EMÜ) professori Ülo Niinemetsa artikli, teatas EMÜ.

Professor Ülo Niinemetsa artikkel "A review of light interception in plant stands from leaf to canopy in different plant functional types and in species with varying shade tolerance" on äratanud suurt vastukaja ja on aastail 2010-2011 üks kõige enam allalaetud artiklitest ajakirjas „Ecological Research“.

Artikkel annab ülevaate valguse neelamise mehhanismidest erinevatel taimede eluvormidel ja erineva varjutolerantsiga liikidel. Niinemets kirjeldab esmakordselt tugevat seost lehtede eluea ja taimede lehepinnaindeksi vahel läbi maakera ökosüsteemide ning annab seletuse erinevate eluvormide ning erineva vanusega puude valguseneelamise ja produktiivsuse varieeruvuse põhjuste kohta.

Jaapani Ökoloogiaühing (Ecological Society of Japan) on asutatud 1949. aastal, koordineerimaks ja soodustamaks ökoloogiateaduse arengut. Ühing annab välja rahvusvahelist ISI ajakirja „Ecological Research“ ning  korraldab ka Jaapani ökoloogiakonverentse.

Allikas: Eesti Maaülikool