Maa-amet osaleb rahvusvahelises projektis “A Geospatially Enabled Ecosystem for Europe,” mille eesmärk on luua tööriistad ja rakendusliidesed, mis ühendavad riikide ruumiandmed ja aitavad luua uusi lahendusi nende paremaks tõlgendamiseks.

“Globaalsetest probleemidest, nagu kliimamuutus, rahva tervis ja ränne, ülevaate saamiseks on oluline, et andmed liiguksid piiriüleselt,” selgitas Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja Sulev Õitspuu. “Loodavate lahenduste ja uute standardite kasutuselevõtu tulemusena muutub ruumiandmete kombineerimine teiste andmeallikatega lihtsamaks, mis omakorda muudab andmestiku informatiivsemaks ning paremini visualiseeritavaks,“ lisas ta.

Õitspuu rääkis, et projekti raames luuakse uutele ruumiandmeteenuste standarditele kasutajaliidesed ja need võetakse kasutusele ka Maa-ameti X-GIS kaardirakenduste keskkonnas. “Selle tulemusena on võimalik luua interaktiivsemaid veebikaarte ja teha andmed tarbijatele ruumiandmeteenuste kaudu paremini kättesaadavaks,” tõi ta projekti plussidena välja.

Uute standardite kasutuselevõtu suunas liigub ka INSPIRE direktiiv ja projekti üks väljund on näitlikustada piiriüleste INSPIRE direktiivi alla kuuluvate andmete kättesaadavust uute ruumiandmeteenuste standardite abil.

Projekti juhib Soome maamõõdubüroo. Lisaks Soomele ja Eestile on kaasatud partnerid Hollandi, Hispaania, Norra ja Belgia avalikust ja erasektorist. Eestist osalevad Maa-amet ja Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskus. Maa-ameti roll on varustada arendajad Eesti sisendandmetega, osaleda testimisel ja võtta kasutusele valminud rakendusliidesed ning tööriistad. Projekti tulemusena valmivad ka erinevad e-koolituse materjalid.

Projekti kogumaksumus on 2,6 miljonit eurot. Projekt algab 2020. aasta oktoobris ja kestab kolm aastat.

Tegemist on ELi ühtekuuluvuspoliitika programmperioodi 2014–2020 vahenditest rahastatava projektiga.