Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) alustas aasta tagasi Eesti maastikupilti reostavate lagunevate tööstus ja sõjaväehoonete lammutamise rahastamist. Tänaseks on lõpetatud esimesed 10 projekti. Lõpetatud lammutustööd läksid kokku maksma 673 252 eurot, millest KIK-i toetus on kokku 372 346 eurot.

“Tondilosside lammutamiseks antav toetus on olnud läbi aegade üks suurimat huvi tekitanud KIKi tegevus, millega soovime kindlasti jätkata ka järgmisel aastal. Ümbrust reostavaid, lagunevaid ja lammutamist ootavaid endiste tööstushoonete varemeid on Eestis kahjuks veel üksjagu," selgitas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. "Oleme tänaseks rahastanud 60 hoone lammutamist kokku 2 miljoni euro eest ning esimesed head tulemused on nüüd ka käes." Tänaseks lammutatud lagunevad hooned asusid Saaremaal, Võrumaal, Pärnumaal, Lääne-Virumaal, Harjumaal, Viljandimaal ja Järvamaal.

Üks suurimad lammutatud objekte on amortiseerunud Nõmme farmikompleksi Viljandimaal. Objekt seisis kasutuseta ligi 25 aastat, põhjustades oma seisukorraga ohtu nii inimestele kui looduskeskkonnale. Kompleksi lammutamine maksis kokku 345 078 eurot, millest KIKi  toetus oli 172 539 eurot.

Samuti on mahukad tööd tehtud ära Harjumaal, kus lammutati tekstiilivabriku tootmiskompleks. Projekti raames likvideeriti 11 ehitist ja rajatist, mis olid kõik osaliselt lagunenud ja varemetes. See avaldas negatiivset mõju lisaks ümbritsevale keskkonnale ka põhjaveele. Projekti kogumaksumus oli 113 820 eurot, millest 56 910 eurot ehk 50 % moodustas KIKi toetus.

KIKist on maastikku kahjustavate hoonete lammutamiseks toetust saanud kokku 60 projekti summas 2 065 185 eurot. Praegu on töös 21 projekti ning alustamisel 29 projekti. KIKi keskkonnaprogrammi 2013 II vooru esitati 29 taotlust summas 749 980,45 eurot. Rahastusotsused teeb KIKi nõukogu detsembri lõpuks.

KIKi keskkonnaprogrammist on maastikupilti kahjustavate ja kasutusest väljalagunenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitiste lammutamiseks  ja sellest tekkinud jäätmete käitlemiseks võimalik toetust taotleda alates 2012. aastast. Lisaks ümbruse korrastamisele aitab see propageerida ka materjalide taaskasutust.