Maksu- ja Tolliamet ning Keskkonnainspektsioon alustasid koos pakendiettevõtete kontrollimist, et selgitada pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse ning pakendiaktsiisi seaduse täitmist.

Riigipoolse järelevalve tugevdamiseks moodustasid Maksu- ja Tolliamet ning Keskkonnainspektsioon ühise töörühma, mille ülesanne on koordineerida järelevalveasutuste kontrollitegevusi.

Pakendiseaduse kohaselt peavad ettevõtjad kindlaks määratud koguse pakendeid ja pakendijäätmeid kokku koguma, taaskasutama, selle üle arvestust pidama ning andmed riiklikule pakendiregistrile esitama. Ettevõtja võib need kohustused kirjaliku lepingu alusel delegeerida ka akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile.

Maksu- ja Tolliamet ning  Keskkonnainspektsioon analüüsisid Eesti residendiks olevate äriühingute tegevuse tulemusel kahel viimasel aastal tekitatud pakendijäätmete koguseid tegevusalade lõikes. Analüüsi keskmisi näitajaid võrreldi iga pakendiettevõtja poolt pakendiregistrile ja Maksu- ja Tolliametile esitatud andmetega. 119 ettevõtte puhul tekkis kahtlus, et nad ei ole pakendijäätmete taaskasutamise kohustust korrektselt täitnud.

Andmete täpsustamiseks saatis Maksu- ja Tolliamet ettevõtetele 6. aprillil märgukirja, milles palub üle kontrollida pakendiseaduse aruandekohustusega seonduvad andmed ning teha vajadusel vastavad parandused. Ühtlasi tuletatakse ettevõtetele meelde pakendiseaduses sätestatud nõudeid.

Järelevalveasutused analüüsivad märgukirjade mõju ning vajadusel teevad järelkontrolli. Rikkujate suhtes kohaldatakse seadusega lubatud sunnivahendeid.


Pakendiaktsiisiga seotud informatsiooni leiate:

http://www.emta.ee/index.php?id=24899

http://www.emta.ee/index.php?id=25517

Pakendiseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13328511

Allikas: Keskonnainspektsioon