Mitmete metsakaitsjate, ökokogukondade ja kodanikuühiskonna huvirühmade eestvedamisel toimub 26.01 kell 12.00-14.00 Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi ees (Harju 11) meeleavaldus: Peatage Rail Baltic PRaegusel kujul!

Meeleavalduse korraldajad tutvustavad oma eesmärke: Nõuame, et Riigikogu ja Vabariigi Valitsus langetaksid vastutustundlikke ning riigi ja rahva kestlikkusele suunatud otsuseid asjades, mis määravalt mõjutavad Eesti praeguste elanike kui ka tulevaste põlvkondade elusid!

Nõuame Vabariigi Peaministrilt, et ennem siduvate lepingute sõlmimist oleks kodanikel võimalik tutvuda Rail Balticu tasuvusanalüüside, sotsiaalmajanduslike- ja ökoloogiliste mõjurite analüüsi ning Euroopa Ühendamise rahastuga sõlmitud lepingutega ning eelmainitutele sõltumatult tellitud auditeerimisega näiteks Riigikontrolli poolt!

NÕUAME, et otsustajad ei teeks otsuseid enne, kui nad pole andnud end otsustama valinud rahvale võimalust tutvuda otsuste reaalse mõjuga meie kõigi tulevikule ning trassivaliku alternatiividega ja arvestanud üldsuse seisukohti!

Täpsemat infolt leiab meeleavalduse Facebooki leheküljelt.