Möödunud nädalavahetusel, 27.-29. novembril, toimus Mõisamaa ökokogukonnas Väike Jalajälg Gaia Akadeemia esimese kursuse esimene koolinädalavahetus. Täpsemalt kursus „Ettevalmistus eluks 21. sajandil – tervikliku eluviisi alused ning praktilised tööriistad elu edendamiseks“. Ühist kooliteed alustas 23 huvilist.

Erinevatel ökoteemadel tundub kursusi olevat ju päris palju – mille poolest siis erineb Gaia Akadeemia?

Gaia Akadeemia põhineb rahvusvahelisel Gaia Hariduse õppekaval, kus vaadatakse tervikliku (ökoloogilise) eluviisi kõiki aspekte – majanduslikku, ökoloogilist, sotsiaalset ja maailmavaatelist. Nagu toovad välja ka mitmed Gaia Akadeemia õpilased, siis on neid paelunud just erinevate teemade koondamine kokku, sest kuigi teadmiste omandamise võimalusi siin ja seal leidub, on need tihti killustatud.

Toomas Trapido, Gaia Akadeemia eestvedaja ütleb ise: „Gaia Akadeemia on eelkõige kasvulava nendele seemnetele, mis tervikliku maailmatunnetusega inimestes juba ideede ja unistuste näol olemas on. Aastase kursuse jooksul saadakse uut infot, uuritakse loodust ja iseennast, õpitakse koostööd ning mis kõige tähtsam – arendatakse üheskoos oma unistusi millekski käegakatsutavaks“.

Gaia Hariduse põhimõtted ja õppekava on kõigile huvilistele vabalt kasutatavad, kuid ainult programmid, mis vastavad teatud kriteeriumitele, võivad kanda Gaia Hariduse sertifikaati. Ka Gaia Akadeemia, just tänu oma põhjalikkusele on saanud EDE (Ecovillage Design Education õppekava) sertifikaadi oma terve aasta kestvale kursusele.

Millised oskused on vajalikud 21. sajandil?

Ajal, mil üheltpoolt tehnoloogilised võimalused arenevad meeletult ja teisalt ei tea keegi täpselt, milliseks kujunevad klimaatilised tingimused tuleva paarikümne aasta jooksul, tasub küsida, millised oskused on sellises olukorras ellujäämiseks vajalikud.

Post Growth Institute kaasasutaja Donnie Maclurcan on kirjutanud, et haridussüsteem valmistas teda hästi ette näiteks avalikus esinemises ja analüüsimises ning andis eeldused spetsialiseerumieks, kuid ei õpetanud midagi toidukasvatamisest või ehitamisest. Tulevikus võivad aga spetsialistidest vajalikumad olla generalistid – inimesed, kes näevad suuremat pilti ning suudavad seostada erinevaid valdkondi. Ning ta toob välja üheksa valdkonda oskusi, mida peab muutuvas tulevikus kõige olulisemaks: eneseareng ja õppimistehnikad, kogukond ja juhtimine, tervis, toit ja loodus, matkamisega seotud oskused, ehitamine ja vahendid, linnalised oskused, käsitöö, ettevõtlus. Konkreetsed oskused varieeruvad meditatsioonist ja leiva küpsetamisest elektroonika parandamise ja veebidisainini. Päris palju nimekirjas olevatest oskustest kajastuvad ka Gaia Akadeemia õppekavas.

Gaia Akadeemia

Põllupidamisest sotsiaalsete suheteni

Gaia Akadeemia viib oma õpilased aasta jooksul erinevatesse kohtadesse üle Eesti – lisaks Väikese Jalajälje kogukonnale õpitakse ökoehitust Hobukooli Pargis Järvamaal, süüvitakse iseendasse Hundiallika Keskuses ja tutvutakse linnakogukondadega Tallinnas. Kuigi paljusid praeguseid õpilasi tõmbab just tagasi maale ning sellest ka huvi õppida koostoimimist inimese ja looduse vahel, on kogukondlik elu võimalik ka linnas.

Gaia Akadeemia õppekava lähtub eelkõige praktilisusest: suure osa aastasest kursusest moodustab iseseisev rühmatöö, kus õpilased peavad kavandama ja ellu viima mõne jätkusuutlikkusega seotud projekti, olgu selleks siis uue kogukonnakooli ettevalmistamine, mingi piirkonna arengu looduslähedasemks muutmine või hoopis rändkompostkäimlate ehitamine välisündmuste jaoks. Ka õppekavas suure osakaaluga permakultuuri ja ökoehituse blokid on mõlemad praktilise väljundiga - Väikese Jalajälje kogukonna aeda rajatakse nii permakultuuri objekt kui ökoehitis.

Kuid ega Gaia Akadeemias ainult põllupidamise ja ehitamisega tegeleta. Olulisel kohal on näiteks ka majandus, aga seda selles võtmes, kuidas majandada ilma keskkonnale liiga tegemata. Kuna Gaia Akadeemia on eelkõige koosõppimine, pööratakse eraldi tähelepanu sotsiaalsetele suhetele kogukonnas. Ajal, kui paljud meist elavad küll linnades, kuid enamasti eraldatult oma korterites, tuleb uuesti õppida kogukondlikku käitumist. Möödunud nädalavahetusel jagasidki oma esimese aasta kogemusi ning meetodeid Väikes Jalajälje liikmed, kuidas hakkama saada erinevate inimeste ootuste, tunnete ja unistustega, selleks, et suudetaks üheskoos toimida.

Kõik saab alguse iseendast

See kõlab ilmselt küll väga kulunult, aga tõsi ta on. Gandhigi ütles, et kui tahad muuta maailma, alusta iseendast. Väga tabavalt tõid ka Väikese Jalajälje inimesed välja nende kogukonna kolm alustala üksikisiku seisukohast: isiklik vaimne praktika, suhted teistega ja eneseteostus. Need põhimõtted tundusid ka mitmele Gaia akadeemikule kui peamised eesmärgid alanud kursusel. Seega tulevad edaspidi käsitlusele ka näiteks kehateadlikkus, küps naiselikkus ja mehelikkus jne.

Küsides kursuslaste käest, miks nad Gaia Akadeemiasse on tulnud, vastasid paljud, et leida mõttekaaslasi, saada teadmisi ja meetodeid, kuidas jätkusuutlikumalt elada, viia ellu oma unistusi ning areneda ise paremaks inimeseks. Sest kõige esimese asjana peame võtma vastutuse omaenda tegude eest. Ning sellisele teekonnale Gaia Akadeemia tegelikult inimesi kutsubki. Ühe osaleja arvates võib tegu olla lausa elumuutva verstapostiga.Gaia Akadeemia


Gaia Akadeemia esimese kursusega saab jätkuvalt liituda, soovi korral võib osa võtta vaid kindlatest moodulitest.

Gaia Akadeemia on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse täienduskoolitusasutusena ning  selle käivitamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Rohkem infot: gaiaakadeemia.ee, info@gaiaakadeemia.ee