Teekond jätkusuutliku tekstiilitööstuse suunas on olnud aeglane ja pikk. Kui ma 2015. aastal KiRiVOO mahemoe brändi looma hakkasin, siis teadsin, et see saab olema korralik väljakutse. Olgugi, et kasvav arv inimesi tutvustasid, disainisid ja propageerisid keskkonnasõbralikumat moetööstust, olid inimesed siiski väheteadlikud. Nüüd 5 aastat hiljem on parema tekstiilitööstuse loomine moemaailma üks olulisemaid teemasid, mil isegi kasvav arv massibrände on ka hakanud rohepöördele mõtlema.

Jaeketi endise omanikuna tean hästi kuidas kiirmood toimib ja milliseid muutusi tekstiilitööstuse parendamiseks tuleb teha. Seetõttu ka kirjutasin selle artikli, et aidata tõsta inimeste teadlikust ja õpetada neid vahet tegema jätkusuutlikutel ja keskkonnavaenulikel moebrändidel. 

Teadagi, et koos jätkusuutliku moe kasvuga kasvab ka rohepesu tõenäosus. Rohepesu all peetakse silmas ökoeksitamist, mis leiab aset kui keskkonnavaenulikku tegevust üldsusele reklaamitakse positiivsena, varjates või liialdades toote või teenuse tegelikke omadusi.

'Tekstiilitööstus suudab aastas toota rohkem süsinikuheidet kui rahvusvaheline lennundus ja kaubatransport kokku', Ellen MacArthur Foundation.

Mis on jätkusuutlik mood?

Jätkusuutliku ehk säästva või tasakaalustatud arengu aluseks on inimkonna tänaste vajaduste rahuldamine, kahjustamata tulevaste põlvkondade võimet oma vajadusi rahuldada. Jätkusuutlik mood viitab tekstiilikaubale, mille tootmisprotsessis ja mida tarbides on ekstra arvestatud selle mõju keskkonnale (loodusele, inimestele, loomadele ja tervisele). See tähendab, et jätkusuutlikku toodet arendades peetakse silmas selle täispikka eluiga, alates asja esialgsest kujundamisest kuni selle eluea lõpuni.

Mis iseloomustab jätkusuutlikke brände?

 

Ühiskondlikult vastutustundlik

Läbipaistvus mängib parema tekstiilitööstuse juures olulist rolli. Jätkusuutlikud brändid (või eetilise moe brändid) järgivad õiglase äri põhimõtteid tootes kaupu eetiliselt ja turvaliselt ning kõiki töötajaid väärikalt koheldes. Lisaks peavad jätkusuutlikud brändid oluliseks kogukonnale ja loodusele tagasi andmist tehes annetusi või muud sorti heategevust, tõstes teadlikkust, tehes loodussäästliku arengu nimel koostööd teiste isikutega, istutates puid jms.

Ajatu aeglane mood

Erinevalt kiirmoebrändidest toodavad jätkusuutlikud moebrändid ajatut stiili, mida on kerge teiste riietega sobitada ja võimalik pikemalt kanda. Ajatut stiili tootvaid rõivabrände nimetatakse ka aeglase moe brändideks.

Kvaliteet on tähtis

Jätkusuutlikud moebrändid keskenduvad kvaliteetsete ja vastupidavate toodete loomisele, sest nii on võimalik pikendada toote eluiga, vältida tarbetut raiskamist ja säästa ressursse.

Keskkonnasõbralik mahemood

Jätkusuutlikud moebrändid kasutavad oma kaupade tootmiseks keskkonnasäästlikke materjale või uuenduslikke loodussõbralikke tootmismeetoteid, et vähendada äritegevust tulenevat keskkonnamõju. Lisaks kasutatakse veel mitmeid teisi taktikaid, mis toetavad puhtama ja ohutuma moetööstuse loomist.

Jäätmete vähendamine

Jätkusuutlikud kaubamärgid aitavad suuremal või väiksemal määral kaasa ka ülemaailmse prügiprobleemi lahendamisele. Näiteks nulljäätmed on termin, mida kasutatakse prügi- ja jäätmevabade protsesside kirjeldamiseks - see tähendab, et kangajäätmed kas kasutatakse täielikult ära, ümbertöödeldakse või taaskasutatakse kuni nende optimaalse tarbimistasemeni. Jääkmaterjalide tootmisesse tagasi suunamisega tegelevad jällegi taaskasutuse ehk upcycling ja ümbertöötlemise ehk recycling põhimõtetel tegutsevad brändid. See tähendabki, et prügi vähendamiseks kasutatakse tekstiilitööstuse kangajääke. Lisaks aitavad rõivaste eluea pikendamisele kaasa ka teised ringlusmajandust edendavad ja jagamismajandust propageerivad brändid, mis müümise asemel hoopis riideid välja rendivad.

Termineid, mida kaubamärgid oma heade kavatsuste kirjeldamiseks kasutavad, on veel teisigi: teadlik kaubamärk, vastutustundlik kaubamärk jne. Need terminid on minu arvates veidi liiga laialivalguvad ja nõuavad lisaselgitamist. Igatahes soovitan kõigil enne ühegi brändi usaldamist uurimistööd teha ning seda eriti just kiirmoebrändide puhul, sest suurtes ettevõtetes võtavad strateegilised protsessimuutused väga palju aega või ei õnnestu täielikult mitte kunagi.

Ines Karu-Salo/Indrek Galetin
Ines Karu-Salo/Indrek Galetin