Kolmapäeval, 26. novembril kell 18.00 toimub Tartu Keskkonnahariduse Keskuses(Kompanii 10) loodusõhtu "Millised on looduskaitse suunad maailmas täna?". Vestlusõhtu teemaderingi keskmes on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) tegevus.

Sügisel toimus Barcelonas maailma looduskaitseorganisatsiooni (IUCN) neljas ülemaailmne kongress. Kongressil arutatud hetketrendidest maailma looduskaitses annavad ülevaate:

  • Kalev Sepp -- EMÜ professor ning IUCN regionaalne nõunik
  • Jüri-Ott Salm -- ELFi tegevjuht
  • Mart Külvik -- EMÜ professor ning kahe IUCN ekspertide komisjoni liige

Ettekannetele järgneb vabam olemine, suupistelaua taga on võimalik ettekandjatelt küsimusi küsida.

Rahvusvaheline Looduskaitseliit (The International Union for Conservation of Nature IUCN) on suurim loodus- ja keskkonnakaitseorganisatsioon maailmas, mis tähistas sel aastal oma 60. aastapäeva. IUCN-i eestvõttel on ellu kutsutud kõik maailma globaalsed looduskaitselepped: bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (Rio de Janeiro), ohustatud liikidega kauplemise konventsioon (CITES), märgalade (Ramsar) ja UNESCO maailmapärandi konventsioon. Üheks IUCN-i tuntumaks tegevuseks on punaste raamatute koostamine ja iga-aastane uuendamine.

Loodusõhtu korraldavad Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts  ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus,  toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.