Keskkonnaministri otsusega on kevadel keelatud nakke-ja raamvõrguga kalapüük enamikus siseveekogudes. Kevade viibimisega pikeneb kahe nädala võrra ka haugi püügikeeld Võrtsjärvel.

  • Veemajandus
  • 16. aprill 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

„Et meie järvedesse kalu ikka jaguks, tuleb neid kaitsta. Seda aasta ringi, kuid iseäranis just kevadel, kuna siis on kudeaeg. See on aeg, mil inimtegevus kalu häirida ei tohi,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler. Ta lisas, et selline otsus aitab samuti vältida kalade sattumist sellistesse püügivahenditesse, mille puhul on nende ellujäämise protsent vette tagasilaskmise korral väike.

Kevadperioodil on teatud veekogudes kutseline kalapüük mõrdadega lubatud, võimaldades nii kalu elusalt vette tagasi lasta.

Haugi püügikeeld Võrtsjärvel pikeneb 16. aprillist kahe nädala võrra ehk 30. aprillini. „Kevad laseb end oodata ning külma veetemperatuuri tõttu vajab haug kudemiseks rohkem aega,“ selgitas Kiisler.

Nakke- ja raamvõrguga ei tohi kala püüda siseveekogudes 15. aprillist 31. maini. See keeld ei puuduta Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve, Võrtsjärve ja Narva jõge Narva veehoidlast ülesvoolu.  Viimastes on nakke- ja raamvõrgu keelud kehtestatud teistel aegadel.

Kiisleri sõnul puudutab nakke- ja raamvõrgu keeld ennekõike 26 ettevõtet, kes tegelevad kutselise kalapüügiga sisevetes. Harrastuskalastajaid see aga ei piira, kuna selleks perioodiks ei ole nakkevõrkudega püügivõimalusi antud. Muud keelud seevastu kehtivad nii kutselistele kaluritele kui ka harrastuskalapüüdjatele.