1. mail saab teoks Eesti läbi aegade suurim kodanikualgatus Teeme Ära Minu Eesti. Nii Eestis kui väljaspool Eesti piire ja virtuaalruumides avatakse sadu mõttekodasid, kuhu oodatakse osalema 100 000 aktiivset inimest eesmärgiga üheskoos Eestimaa paremaks teha.

Teeme ära 3
Fotol Teeme Ära Minu Eesti meeskond.

1. mail avatakse üle Eesti kultuurimajades, koolides ja paljudes teistes ühiskondlikes hoonetes 400 mõttekoda, kuhu oodatakse inimesi avatud ruumi meetodil oma mõtteid avaldama ja nende üle arutlema. Arutelud saavad toimuma ka Minu Eesti veebikeskkonnas ning mitmetes mõttekodades väljaspool Eestit. Samuti on teretulnud omaalgatuslikud ehk vabad mõttekojad, kus saab aktuaalsetel teemadel arutleda ilma Minu Eesti toimkonna poolt ettevalmistatud talgujuhtita.

Mõttetalgute teemad on ette valmistatud Eesti parimate ühiskonnateadlaste ning erinevate eluvaldkondade spetsialistide abiga. Kokku on üles seatud 18 ühiskondlikku teemat. Soodustamaks lahenduste otsimist, peavad mõttetalgutel kõik arutusele tulevad küsimused algama sõnaga „Kuidas?”.

Minu Eesti koordinaator Eva Truuverk rõhutab, et mõttetalgute eesmärk pole üksnes uute ideede otsimine, vaid ka mõistmine, et väga paljud head ideed saab ellu viia nüüd ja kohe ning meie oma kätega. „Me kõik oleme märganud enese ümber asju, mida saaks paremini teha. Tihtipeale võib tunduda, et hea idee jääb vahendite tõttu teostamata. Aga see ongi koht, kus kodanikud võiksid kokku tulla, leida probleemile lahendus ja see koostöös kohe ka teostada. Tihti on tulemus seejärel paremgi, kui esialgne idee!” lisas
Truuverk.

Minu Eesti analüüsitoimkonna juhi Ain Aaviksoo sõnul ei lõpe selle aasta talgud sugugi 1. mai õhtul, pigem on tegu alles tegelike tegude avapauguga. „Mõttekodadest tekib kahte tüüpi ideid. Esmalt sajad väikesed „Teeme Ära”-d ehk ideed kohaliku elujärje parandamiseks, mida saab kohe ellu viima hakata. Teiseks laiemad ühiskondlikud ideed, mis viiakse kokku teiste sarnaste või seotud ideedega ning saavad omale toeks ekspertide mõjuhinnangu.,” selgitas Aaviksoo. Suuremad ideed vajavad teostamiseks erinevate sektorite tihedat koostööd ja põhjalikumat ettevalmistamist. “Soovime koostööd teha kõigi algatuste, otsustajate ja tegijatega – riik, ettevõtted, kolmas sektor – et häid mõtteid ellu viia” kinnitas Aaviksoo.

Registreerumine Minu Eesti mõttetalgutele algab 1. aprillist koduleheküljel www.minueesti.ee kui ka kõigis Eesti raamatukogudes. Registreeruda saab vähemalt 3-liikmelise meeskonnana, et soodustada inimeste omavahelist koostööd ja motiveerida neid tulema mõtlema koos perede, töökaaslaste ja sõpradega. Ettevõtmise algatajad usuvad, et eestimaalased suudavad näidata üles taaskord ühtsust ja jõudu ühiskonna jaoks oluliste probleemide lahendamisel. Projekti rahastavad: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Telekom, Euroopa Komisjon Riigikantselei kaudu.