Neljapäevasel istungil jõudsid Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu kokkuleppele ühenduse ökomärgise eelnõu osas, millega tehakse vabatahtliku ökomärgise kasutamine odavamaks ning vähem bürokraatlikuks.

Ökomärgise eesmärk on propageerida keskkonnasõbralike toodete kasutamist ning hetkel on selle kasutamise õigus üle 3000 tootel.
 
Märgis ja seda sümboliseeriv lill on tõhustavad elemendid, mis julgustavad ettevõtteid tänu märgisega varustatud toodete keskkonnakriteeriumide pidevale ajakohastamisele tegema jõupingutusi turul olevate toodete ökoloogilise kvaliteedi üldiseks tõstmiseks.
 
Saadikute nõudmiste kohaselt peab Euroopa Komisjon enne kriteeriumite väljatöötamist toiduainete ja sööda osas viima läbi uuringu, mis näitaks, kas toidu ja joogi osas on võimalik kehtestada usaldatavad keskkonnakriteeriumid.