Loodetavasti leitakse mingi mõistlik lahendus muusikakoolidele, et iga õpetaja saaks väärilist palka. Palgasuhe võrreldes üldhariduskoolidega on ikka väga erinev ja see on välja toodud ka intervjuus, mis kõlas 29. oktoobril Klassikaraadios Helikaja saates.

Intervjuus ei puudutatud pillide populaarsust, milletõttu näiteks mina isiklikult kromaatilise kandle õpetajana saan vähem palka kui näiteks klaveri või viiuliõpetaja. Pillid, mis on olnud läbi aegade, võiks öelda läbi sajandite kestva populaarsusega, on olnud alati eelis ega st et nende õpetajal on suurem tundide andmise koormus. Küll aga olen lõpetanud Muusika- ja Teatriakadeemia bakalauruse kraadiga kandle interpretatsiooni erialal. Ja tunnen teisi, kes on selle magistri, isegi doktorikraadiga lõpetanud. Neid mitte nii populaarseid pille on tegelikult veel, kes valdkonda teavad, teavad millest räägin. 

Kui inimene õpib arstiks ja saab oma kraadi kätte, siis ta saab tänu sellele ka väärilise tasu. Miks on muusikakoolide õpetajad erandid, kui neil tuleb pere toitmiseks, ots otsaga kokku tulemiseks õpetada mitmes erinevas muusikakoolis?  Välja on toodud statistika, et kui palju noori õpetajaid üle Eesti praegu õpetavad muusikakoolides ja see oli ikka jahmatav vähemus.

Kui on vääriline palk, siis ei ole meil muret järgmiste põlvedega, kes teavad, et kui valivad endile muusikaõpetaja karjääri ja nt EMTA või TÜ VKA lõpetavad, on tagatud stabiilne tasu õpetajana Eestis. Muusika esitamine ja õpetamine - see käib käsikäes ja me oleme eeskujuks noortematele mõlemas suunas. 

Hea pedagoog tuleb minu arvates ajaga - kogemused õpetavad ja kui teha seda avatud südamega, võime igas lapses näha muusikut... iga üks omal moel. Mõne jaoks võib pilliõpe olla kui teraapia, mõnele hea ajutreening, mõnel lihtsalt juba kaasasündinud, mõnele põlvest põlve edasi antud. 

Loodan, et intervjueeritakse Lõuna-Eesti muusikakoolide direktoreid, pedagooge, kel on rohkem aimdust ja kogemusi väiksemates piirkondades tegutsemise kohta. Ja et see teema võetakse ikka uuesti ette, mitte ei vaju ära nagu tihtipeale kahjuks kipub nii minema. 

Kui nii läheb, siis ma ei arva, et koole peaks sulgema. Küll aga üks streik kuluks ära küll, kui mingit muutust ei tule.

"Oh õilis kunst nii mitmel kurval tunnil
tõid rahu tröösti minu hingele.
Mu põuest läitsid ülla kunsti leegi,
mind kandsid põrmu kütkest ülesse. 
Üksainus ohe, magus helin
Üks kandle kaja, sosin südamest
mul avas ülla kunsti leegi - 
Oh õilis kunst sind tänan selle eest,
oh õilis kunst sind tänan ma. "
"Muusikale." F. Schubert.

 

Kromaatiline kannel on valitud säästva arengu kultuurieesmärgi logoks
Kromaatiline kannel on valitud säästva arengu kultuurieesmärgi logoks