TTÜ Säästva Arengu Klubi ja SA Noored Kooli kutsuvad Sind tudengite ja gümnasistide Säästva Arengu Päevale 17. veebruaril.

Saad kuulda sellest, kuidas rakendatakse säästva arengu põhimõtteid enesejuhtimises, koolikeskkonnas ja ehituses. Praktilises töötoas paned tööle oma loovuse ja põnevatest ettekannetest saadud teadmised, et välja tulla konkreetsete ideedega, kuidas säästva arengu põhimõtteid oma igapäevaelus rakendada.


Registreeru aadressilhttp://tinyurl.com/saastev-areng. Sissepääs on prii kõigile huvilistele.


Kohtumiseni Tallinna Tehnikaülikooli aulas 17. veebruaril 2010 kell 12.00