Keskkonnaministeerium teatab Nabala lubjakivimaardlas Nõmmküla karjääris kavandatava lubjakivi kaevandamise keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamisest.

Arendaja on AS Riverito (end OÜ Merko Kaevandused ja seejärel AS Merko Grupp), kes taotleb Keskkonnaministeeriumilt maavara kaevandamise luba. Arendaja kontaktisik on Arvo Punt (tel 568 05229, e-post arvo.punt@merko.ee)

AS Riverito taotleb maavara kaevandamise luba eesmärgiga kaevandada ehituslubjakivi. Kaevandamise kogumaht on 7 454 tuh m³, mäeeraldise pindala on 47,78 ha. Kaevandamise luba taotletakse 30 aastaks maksimaalse aastatoodanguga 600 tuh m³. Lubjakivi kasutatakse üld- ja teedeehituses. Kavandatava karjääri asukoha valikul on lähtutud lubjakivi heast kvaliteedist, kasuliku kihi suurest paksusest ja maardla lähedusest Tallinna linnale.

Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindab OÜ Inseneribüroo STEIGER moodustatud töörühm Arvi Toomiku juhtimisel. Kontaktisik on Jan Johanson, tel 668 1013 e-post jan@steiger.ee.

Keskkonnamõju hindamise aruandega on võimalik tutvuda 2. märtsist kuni 2. aprillini:
1) Keskkonnaministeeriumis Narva mnt 7a, tuba 738 (kontaktisik on Taavi Raik, tel 626 0741  e-post: taavi.raik@envir.ee);
2) Saku Vallavalitsuses, Teaduse 1, 75501 Saku;
3) Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2A, 75401 Kiili;
4) Kohila Vallavalitsuses, Vabaduse 1, 79801 Kohila;
5) Kose Vallavalitsuses, Hariduse 1, 75101 Kose;
6) Keskkonnaministeeriumi kodulehel: http://www.envir.ee/91619.

Ettepanekuid ja vastuväiteid keskkonnamõju hindamise aruande kohta ning küsimusi saab Keskkonnaministeeriumile kirjalikult esitada 2. aprillini 2009.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub 02.04.2009. a kl 18–21 Saku Vallamaja (Teaduse 1, Saku, Saku vald 75501) suures saalis.