Naiskodukaitse on 1927. aastal loodud ülemaaline naisorganisatsioon, mis annab naistele võimaluse läbi iseenda arendamise panustada riigikaitsesse ja ühiskonna turvalisusse ning eestluse ja isamaaliste traditsioonide hoidmisse.

NaiskodukaitseNaiskodukaitse õpetab oma liikmeid hakkama saama ootamatutes olukordades.

Kas pole tore, kui just teie tänaval või külas elab keegi, kes teab, mida teha, kui teid on tabanud uputus, lumetorm, ulatuslik elektrikatkestus või midagi muud ettenägematut? Naiskodukaitsja teab ja aitab - see on tema missioon.

Naiskodukaitses antakse liikmetele baasteadmised organsiatsioonist, esmaabist, toitlustamisest ja sõdurioskustest. Edasi saab igaüks endale ise valida eriala, millel areneda ja tegutseda.

Koos käiakse kergetel matkadel ja ränkadel rännakutel, koos lastakse ja tantsitakse rahvatantsu, koos tegeletakse noorte ja heategevusega, koos toetatakse Kaitseliitu ja tehakse sporti, koos tehakse käsitööd ja tähistatakse riigile olulisi päevi, koos rassitakse kuumade katelde taga ja osaletakse õppustel – tegevus on väga mitmekesine ja pakub igaühele midagi.

Lisaks võimalusele riigikaitsesse panustada leiab Naiskodukaitsest parima sõpruskonna. Naiskodukaitse on avatud kõigile naistele. Siin on inimesi igas vanuses ja igalt elualalt – õpilased kõrvuti pensionäride, arstide, müüjate, projektijuhtide ja koduperenaistega.

See kokku on üüratu kogemustepagas, mida ühise eesmärgi nimel ära kasutada. Naiskodukaitse on organisatsioon, mis püsib vabal tahtel ja koostegemise jõul.


Artikkel on pärit Terve Elu kalendrist 2012.