Keskkonnainspektsioon korraldas sel nädalal Narva jõel järjekordse ulatuslikuma reidi, mille käigus avastati 7161 ebaseaduslikult püügil olnud silmutorbikut. Teisipäeval ja kolmapäeval toimunud kontrollimisel avastati Narva jõe keskosas ja suudmealal 38 selguseta kuuluvusega silmutorbikute jada kokku 4162 torbikuga.

Lisaks selgus, et viiel kaluril oli püügile seatud lubatust märksa rohkem torbikuid. Näiteks oli ühel kaluril 416 torbiku asemel püügil 1354 torbikut, teisel 226 torbiku asemel 615. Viie kaluri jadades oli kokku 2999 torbikut, ehkki väljastatud kalapüügilubade alusel oleks saanud olla 1120 torbikut.

Kõik ebaseaduslikult püügil olnud torbikud eemaldati, neis olnud silmud lasti tagasi vette ja püünised hoiustati. Püüginõudeid rikkunud viie kaluri suhtes alustati väärteomenetlust.

Oktoobris läbiviidud kahepäevase kontrolli käigus leiti Narva jõel 5345 ebaseaduslikult püügil olnud silmutorbikut, sealhulgas nii selguseta kuuluvusega torbikud kui ka kalurite pandud üleliigsed torbikud.

Kahe suurema reidi käigus on seega eemaldatud ühtekokku 12506 seadusevastaselt püügil olnud torbikut.

Kuna veeala on suur, siis ei ole nende kahe reidiga jõutud veel kõiki püügipiirkondi läbi kontrollida.

„Jätkame kontrollimist, et sundida kalamehi seaduskuulekusele. Ka kalurid peavad mõistma, et liigsete püügivahendite panek on vastutustundetu,“ ütles Ida-Virumaa büroo juhataja Aivar Lainjärv.

Eelmise suurema reidi mõju on siiski märgata, nägime kaldal hunnikute viisi silmutorbikuid, mida kalurid on ise püügilt eemaldanud,“ lisas Lainjärv.

Ebaseadusliku silmupüügi korral võib kalurist seaduserikkujat trahvida kuni 1200 euro suuruse trahviga. Kui seaduserikkumise paneb toime juriidiline isik, võib rahatrahv ulatuda kuni 3200 euroni.

Oktoobris tuvastatud rikkumiste menetlused on praegu veel pooleli, otsused peaksid tulema novembrikuu jooksul.

Jõesilmusid saavad püüda vaid kalapüügiluba omavad kutselised kalurid, kusjuures püügiloal on märgitud ka lubatud silmutorbikute arv. Harrastuspüügiks silmupüügilube ei väljastata.